русский 050-881-7217

מילון מושגים בראיית חשבון והנהלת חשבונות

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון אדגר אגייב. כחלק מפעילות משרדנו, אנו שואפים להנגיש את הידע שצברנו בתחום ראיית החשבון והנהלת החשבונות. את הקו המנחה אותנו לאורך שנים של עשייה, רתמנו גם עבור יצירת המילון הבא אשר נגיש לכל מבקרי האתר.

אנו בודקים בעבור הלקוחות שלנו את הזכאות להלוואה בערבות המדינה, ומלווים אותם בתהליך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת ההלוואה.

כאשר עומדים להפעיל עסק כחברה, ניתן להיעזר בשירותיו המקצועיים של רואה חשבון בנושאים שונים, וזאת הן בשלב המקדמי שלפני הקמת החברה, הן בשלב הקמת החברה, והן בשלב ניהול החברה לאחר הקמתה.

מהי המשמעות של הדברים? מי נדרש לכך? ומה הם הקריטריונים שיובילו אותנו להחליט בין עוסק פטור למורשה? אנו בפירמת רו"ח EA&Co. CPA, שמחים להציג בפניכם את המדריך המקיף לפתיחת עוסק מורשה. בכל שאלה והתייעצות, פנו אלינו ונשמח לסייע.

מהי ההיערכות הנדרשת להכנת דו״ח שנתי למס הכנסה? ומה הן השאלות העיקריות עליהן עלינו לענות לרשות המס? מדריך מסודר מטעם פירמת רו"ח EA&Co. CPA.

הנהלת חשבונות כפולה הינה שיטת רישום חשבונאית לפיה כל פעולה כספית של העסק נרשמת פעמיים, בו זמנית, בשני חשבונות שונים ונפרדים של העסק, האחד תחת צד חובה והשני תחת צד זכות. השיטה הכפולה הומצאה על ידי איטלקי בשם לוקה פאצ'ולי, וזאת כבר במאה ה-15, אך מאז למעשה עקרונותיה הבסיסיים כמעט ולא השתנו.

תכנון מס לחברות הינו שימוש בכלים חוקיים ולגיטימיים, כגון הטבות מס והקלות מס, כדי להביא להפחתה או לביטול של חבות המס שחלה על החברות. כדי להבין מהו תכנון מס לאשורו, נסביר מהו תכנון מס באופן כללי, מהי מערכת המיסוי שחלה על חברות בארץ, ובאילו הטבות מס ניתן להשתמש במסגרת תכנון המס לחברות בארץ.

ביקורת פנימית הינה ביקורת שמתבצעת על ידי מבקר פנימי בתוך ארגון ציבורי, לשם איתור כשלים וסיכונים שקיימים בארגון וגיבוש הצעות לפתרונם או צמצומם. במילים אחרות, המבקר הפנימי משמש כסוג של שומר סף בתוך הארגון.

כל חברה בע״מ מחוייבת להכין ולהגיש לרשות המסים מדי שנה דו״חות כספיים שמתארים את פעילותה ומצבה הפיננסי במהלך שנת המס שחלפה, וזאת כשהם ערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים, ומבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני לפי תקני הביקורת המקובלים.

הגורם שאחראי על גביית המע״מ בארץ הינו אגף מע״מ, שפועל במסגרת רשות המיסים, ובאמצעות יחידות מע״מ ומשרדי חקירות שפרושים בכל רחבי הארץ. אגף מע״מ פועל בהתאם להוראות חוק מע״מ ותקנותיו, והוא גם אחראי על אכיפת הוראות החוק ותקנותיו.

בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק פטור, שבעבר נקרא ״עוסק זעיר״, צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

המוסד לביטוח לאומי משמש כגוף המוביל ביישום מדיניות הביטחון הסוציאלי והרווחה של מדינת ישראל, בהיותו המוסד הממשלתי שאחראי למתן מירב הזכויות הסוציאליות בארץ לכלל האוכלוסייה, ובמיוחד לקבוצות חלשות ואזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית זמנית או ממושכת.

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

תזרים מזומנים (Cash Flow) הינו מונח חשבונאי שמציג את זרימת כספי המזומנים של העסק בתקופת זמן מוגדרת, באופן שמפרט את כל התשלומים והתקבולים שלו שבוצעו בפועל בעסק.

חשבונית מס זה מסמך המחייב את משלם מע"מ הלקוח לדרוש מעוסק מורשה, בעת קבלת שירות או רכישת מוצר.

קבלה היא מסמך מחייב בית העסק להנפיק ללקוח מיד אחרי תשלום בכל צורה שהיא. באמצעות מסמך הנ"ל ללקוח קיים תיעוד שבוצע תשלום לבית עסק, וזה על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: חוק מע"מ) ועל פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 (להלן: הוראות מס הכנסה), בניגוד לחשבונית שמתעדת סיום עסקה בלבד (מתן שירות או/ו מכירת סחורות).

על פי חוק, כל עסק עצמאי חייב בניהול ספרים, אך ישנם הבדלים בין סוגי הנהלת החשבונות הנדרשים.

תיק ניכויים, הוא מסמך משפטי המשמש לתהליכים פיננסיים שונים, ביניהם פנסיה, קופות גמל וניכויים בקרנות השתלמות.

כאשר אדם או עסק משקיעים במדינה זרה, עלולה להתעורר השאלה באיזו מדינה יש להטיל מס על רווחיו של המשקיע. שתי המדינות - מדינת המקור (המדינה בה נעשית ההשקעה) ומדינת הבית (מדינת המגורים של המשקיע), עשויות להתקשר באמנת מס, כדי להסכים איזו מדינה צריכה להטיל מס על ההכנסה מההשקעה לשם מניעת חיוב מס כפול.

תקני IFRS International Financial Reporting Standards) - "תקני דיווח כספי בינלאומיים") הינם כללי תקינה חשבונאית בינלאומית לעריכת דו"חות כספיים של חברות ציבוריות, אשר מקובלים כיום במדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ישראל.

1