русский 050-881-7217

מחירון שירותי רואה חשבון

אנחנו יודעים כמה זה חשוב לתת שירות מיטבי ומתחייבים להתאים לכם את המחיר וההצעה הטובים ביותר לכם ועבור העסק שלכם

01

עוסק פטור

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לעוסק פטור‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 115₪ / לחודש
02

עוסק מורשה

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לעוסק מורשה‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 295₪ / לחודש
03

חברה בע"מ

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לחברה בע״מ‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 850₪ / לחודש
04

חברת ענק וקבוצת חברות

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לקבוצת חברות‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 5,950₪ / לחודש
05

שותפות

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לשותפים‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 350₪ / לחודש
06

עמותה

ייעוץ ראשוני ללא תשלום‚ הנהלת חשבונות לעמותות‚ ליווי מקצועי של רואי חשבון‚ ייצוג מול הרשויות

החל מ - 150₪ / לחודש
שתפו ב
1