русский 050-881-7217

מדריכים לחברה בע"מ

רשימה של מדריכים לחברה בע"מ שיעזרו לכם להתנהל נכון בכל נקודת זמן ובכל מקום.

מע"מ ומס הכנסה מכירים בהוצאות ישירות של העסק בחברה, אבל לא רק, גם בהוצאות שחלקן גם הוצאות פרטיות - כהוצאות מעורבות. כל הדוגמאות להוצאות מתוארות למטה...

על מנת לעבוד מסודר ונכון מהיום הראשון חובה עליכם לדעת את דברים הכי בסיסיים על ניהול חברה בע"מ.

1