русский 050-881-7217

המומחים שלנו

צוות העובדים שלנו מורכב מבעלי מקצוע ייחודיים המומחים בתחומם, ובעלי ניסיון רב במגזרי פעילות שונים. באופן סדיר כשגרה וגם במקרים דחופים אנחנו מקיימים ישיבות, סיעור מוחות, התייעצויות קבוציות וזה על מנת לפתח החברה, לפתח ידע כללית.

אדגר אגייב - רואה חשבון שותף מייסד ומנהל חברה כללי
אלכסנדר דלגטור - רואה חשבון שותף פעיל ומנהל תחום השירות ואדמיניסטרציה
יקטרינה אגייב - מבקרת שכר מייסדת ומנהלת אגף שירותי שכר
אלונה - יועצת מנהלת ייצוג ברשויות המס
אוקסנה - מנהלת חשבונות בכירה מנהלת מחלקת שירותי הנהלת חשבונות
ילנה - מנהלת חשבונות בכירה מנהלת חשבונות של חברות
קסניה - מנהלת חשבונות בכירה מנהלת חשבונות של חברות
טלי - מנהלת אדמיניסטרטיבית מנהלת אדמיניסטרטיבית
1