русский 050-881-7217

מהי אמנת מס?

כאשר אדם או עסק משקיעים במדינה זרה, עלולה להתעורר השאלה באיזו מדינה יש להטיל מס על רווחיו של המשקיע. שתי המדינות - מדינת המקור (המדינה בה נעשית ההשקעה) ומדינת הבית (מדינת המגורים של המשקיע), עשויות להתקשר באמנת מס, כדי להסכים איזו מדינה צריכה להטיל מס על ההכנסה מההשקעה לשם מניעת חיוב מס כפול.

כאשר אדם או עסק משקיעים במדינה זרה, עלולה להתעורר השאלה באיזו מדינה יש להטיל מס על רווחיו של המשקיע. שתי המדינות - מדינת המקור (המדינה בה נעשית ההשקעה) ומדינת הבית (מדינת המגורים של המשקיע), עשויות להתקשר באמנת מס, כדי להסכים איזו מדינה צריכה להטיל מס על ההכנסה מההשקעה לשם מניעת חיוב מס כפול.

אמנת המס, היא אמנה דו-צדדית בין שתי מדינות, שמטרתה העיקרית להימנע מכפל מיסוי על הכנסה שהושגה בטריטוריות שונות. בבסיסו של ההסכם הקביעה בדבר גובה המס אותו יכולה לגבות מדינה מתאגיד זר או יחיד.

 

אמנם מדובר בהסכם למניעת כפל מס, אך מאחוריו עוד לא מעט מטרות חשובות, אותן נזכיר בהמשך.


אזרחי מדינות, רבות ושונות, וביניהם גם ישראלים רבים, מנהלים עסקים גם במדינות אחרות ממקום מושבם הקבוע. 

 

הרווחים, או ההכנסות מהעסקים שמעבר לים, חייבים במיסים הן בארץ והן במקומות שמעבר לים, בהם הם מנהלים את עסקיהם השונים, בין אם מדובר בהכנסה (רווח) פעילה ובין אם מדובר בהכנסה (רווח) פאסיבית.

 

מהי הכנסה פעילה?

 

הכנסה הדורשת מעורבות פעילה של המרוויח. למשל, שירותיי ייעוץ, הופעות, שכר עבודה (הן כשכיר והן כעצמאי), פעילויות עסקיות שונות המנוהלות אקטיבית על ידי הנישום. 

 

ההכנסה הפעילה דורשת השתתפות חומרית ומעורבות פיזית, בדרך כלל קבועה וחייבת במס בשיעורים הרגילים הנהוגים בכל מדינה.

 

מהי הכנסה פאסיבית (סבילה)?

 

הכנסה שנצברה עם מאמץ מועט או (בהמשך) ללא מאמץ. למשל ממניות, ריבית, תמלוגים, קידום מוצרים של אחרים, הכנסות משכירות או דיבידנד. הכנסה פסיבית אינה דורשת מעורבות פיזית, אך עשויה לדרוש השקעה ראשונית של זמן ו/או כסף.

 

ההכנסה הפסיבית, איננה יציבה או קבועה, אך בהחלט עשויה להיות כפופה לניכויי מס פוטנציאליים, בשיעורים הרגילים הנהוגים בכל מדינה. 


הכנסה פאסיבית מאפשרת השגת רווחים גם בשינה, או בעת בילוי בחופשת בטן גב אי שם בעולם.


מטרות אמנת המס

 

אמנות מס משמשות כגשרים פיננסיים בין מדינות, מבטיחות מערכות מיסוי הוגנות ומקדמות את המסחר הבינלאומי.

 

מניעת כפל מס


מניעת כפל מס היא מטרתה העיקרית של אמנת מס. בלעדיה, עובד או עסק בינלאומי עלולים להידרש לשלם מסים בשתי מדינות (או יותר). במדינה בה מתבצעים העסקים ומרוויחים את ההכנסה, ובמדינת הולדתם. 

 

תפקידם של הסכמי המס מניעת כפל המסים.

 

מהו כפל מס?


כשעל אדם או חברה לשלם מסים בשתי מדינות שונות עבור אותו מקור הכנסה. בדרך כלל, כאשר עסקים פועלים מעבר לגבולות בינלאומיים. לדוגמא:- חברה שבסיסה בישראל שמנהלת סניף מצליח באיטליה. לשתי המדינות זכות לגבות מסים.

 

ישראל כמדינת הבית, ואיטליה מאחר ושם נוצרת ההכנסה. ללא אמצעי ההגנה, בדמות אמנת המס, תעמוד החברה בפני כפל מס. אם בין ישראל ואיטליה יש אמנת מס, תקבל החברה הקלה ממיסוי כפול. האמנה עשויה לקבוע כי לישראל, כמדינת המקור, הזכות הבלעדית למס, או שכל אחת משתי המדינות תוכל להטיל מס, אך בשיעור מופחת.


אמנת המס והשיטות למניעה, או הקלה במיסוי כפול

 

כל אמנה היא ייחודית ומשקפת את אופי המשא והמתן בין שתי המדינות החתומות עליה, ועל כן הפרטים הספציפיים תלויים בכל אמנה. 

 

אמנות המס כוללות גם סעיפים שונים בנושאי שיתופי וחילופי מידע הדדיים, בין רשויות המס של שתי המדינות, לצורך שקיפות והפחתת הסיכוי להשתמטות ממס. תוכלו למצוא כאן הסכמים בינלאומיים לפי מדינה.


ישנם מספר מנגנונים בהם משתמשות אמנות המס לצורך ההקלות והפטורים ובהם:-

 

  • שיעור מופחת - האמנה תגביל את המסים במדינת מקור ההכנסה למקסימום מוגדר.
  • זיכוי - מדינת הבית תאפשר זיכוי בגין מסים ששולמו על הכנסה שהתקבלה כתוצאה מפעילות עסקית במדינה אחרת.
  • פטור - מדינת הבית אינה מטילה מס על הכנסה זרה, במקרה שהוטל עליה מס ממדינת המקור.


מטרות נוספות של אמנת המס


עידוד וקידום חילופי כלכלה


על ידי הפחתת נטל המס על משקיעים זרים או עובדים, מעודדים הסכמי מס השקעות זרות, שיתופי פעולה כלכליים בין מדינות וכתוצאה מכך משרתים יתרונות הדדיים למדינות החתומות.

 

הפחתת ניכוי מס במקור


מדינות רבות גובות ניכוי מס במקור על תשלומים יוצאים. לצורך עידוד הסחר הבינלאומי, לעתים קרובות, אמנות המס מפחיתות או מבטלות את ניכוי המס במקור.


חלוקת זכויות מס בין מדינות


באמנת המס מפורטות זכויות וחובות המיסוי והיא תורמת להגברת מודעות משלם המיסים באשר לחבויות המס הפוטנציאליות במדינות אחרות, בעזרת מסגרת כללים ברורה.


ביטול או הפחתת העלמות מס


אמנות המס כוללות בדרך כלל סעיפי חילופי מידע המסייעים במניעת העלמת מס. מדינות יכולות לחלוק מידע חיוני הקשור למס ולעבוד יחד כדי להבטיח קיום וציות לחוקי המס בכל אחת מהן. 

 

אודות פירמת רו"ח EA&CO CPA

 

משרדנו מעניק שירותי ראיית חשבון לרבות ייעוץ מס לעסקים תוך הקפדה על הסברים מפורטים ונהירים לכל לקוח ולקוחה.

 

‘ידע הוא כוח’ הוא איננו קלישאה או פתגם שחוק בעת שמדובר בכסף שלנו ובניהול העסק. לקוחות המשרד נהנים ממקורות מידע מקוונים המספקים מידע מקיף, וכן מייעוץ וליווי אישי בכל שאלה.

 

למידע נוסף וקבלת פרטים, נשמח לעמוד לשירותכם. ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1