русский 050-881-7217

שירותי ייעוץ מס לעסקים

ייעוץ מס הינו ייעוץ בענייני מסים שניתן לנישומים שונים (שכירים, עצמאיים, ובעלי חברות) על ידי יועץ מס, ולרבות תוך ייצוג הנישומים בפני רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, וסיוע בהכנה והגשה של דו״חות שונים.

ייעוץ מס הינו ייעוץ בענייני מסים שניתן לנישומים שונים (שכירים, עצמאיים, ובעלי חברות) על ידי יועץ מס, ולרבות תוך ייצוג הנישומים בפני רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, וסיוע בהכנה והגשה של דו״חות שונים.

מהם תחומי העיסוק של יועץ המס

 

יועץ המס רשאי כאמור לייעץ לנישומים בסוגיות שונות בענייני מסים, לייצג חלק מהם בפני רשויות המס והמוסד לביטוח לאומי, להכין ולהגיש עבורם דו"חות שונים בפני הגופים הללו, כגון דו"ח שנתי למס הכנסה והצהרת הון, ובאופן כללי לסייע להם להתנהל בתוך כל סבך החוקים, התקנות, הנהלים, הדו"חות והטפסים שעליהם להכיר. בנוסף, יועץ המס יכול לבדוק עבור לקוחותיו האם מגיעים להם החזרי מס ואף להגיש בשמם בקשה לקבלם, וכן לבצע עבורם תכנון מס מראש כדי להפחית את סכום המס שיוטל עליהם.

בהקשר זה, באופן טבעי צצה ועולה השאלה מהם בעצם ההבדלים שבין יועץ מס לרואה חשבון. ובכן, בניגוד לרואה החשבון, יועץ המס איננו יכול לייצג את כל הנישומים כי אם רק חלק מהם, כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן, והוא גם איננו יכול לאשר דו"חות כספיים של חברות, אותם רק רואה החשבון רשאי לעשות. לכל מי שתוהה מהו תפקידו של מנהל החשבונות, נסביר שיש לו תפקיד חשוב וחיוני ביותר בכל הקשור לביצוע ופיקוח אחר כל המשימות החשבונאיות השוטפות בעסק, ולרבות כולל רישום הוצאות והכנסות, עריכת והנפקת חשבוניות, הכנת משכורות, גביית חובות ותשלום לספקים, ועוד, אולם הוא איננו רשאי כלל לייצג לקוחות מול רשויות המס, או לחתום על דו"חות כלשהם.

 

 

מיהם הנישומים שיועץ המס מוסמך לייצג

 

מבחינת הייצוג מול רשויות מס הכנסה, מע"מ, והמוסד לביטוח לאומי, יועץ המס איננו רשאי לייצג את כל הנישומים, כי אם רק חלק מהם, שכולל נישומים שכירים, נישומים עצמאיים בסטטוס של עוסק מורשה או עוסק פטור, וחברות קטנות בעלות מחזור שנתי של עד 500,000 ₪. החל משנת 2016 ואילך, יועץ מס רשאי לייצג מול המוסד לביטוח לאומי ללא צורך במעבר מבחן לשם כך, כפי שהיה בעבר, וזאת בהתאם לתיקון סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי. לעומת זאת, רואה חשבון רשאי לייצג את כל הנישומים, מכל הסוגים, כולל עובדים שכירים, עובדים עצמאיים, ותאגידים שונים, ולרבות חברות פרטיות, חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה, בנקים, חברות ביטוח, עמותות, מלכ"רים, וכיו"ב, וזאת ללא הגבלת מחזור העסקים שלהם.

 

 

חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי המס

 

בינואר 2005 נחקק חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005, אשר נועד להסדיר את אופן העיסוק במתן שירותי ייעוץ מס לעסקים, ולרבות אופן קבלת הרישיון לייעוץ מס ואיסור הייצוג של נישומים בפני רשויות המס ללא רישיון כזה. הליכי החקיקה של חוק זה החלו זמן קצר לאחר שבאפריל 2003 ניתן פסק הדין בת"פ (ת"א) 4696/01 מדינת ישראל נ' משה הנדלמן על ידי בית משפט השלום.

באותה תקופה חל עדיין סעיף 236 ב1(ב) לפקודת מס הכנסה, אשר קבע "אדם שאינו רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודה זו, לא יעשה פעולה של יועץ מס, לא יתחזה ליועץ מס, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא יועץ מס". בהסתמך על סעיף זה, הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום כנגד מנהל חשבונות שעסק בייעוץ מס על אף שהוא לא היה רשום בפנקס יועצי המס, בשם משה הנדלמן. אולם, בית המשפט קבע כי מי שאינו רשום בפנקס יועצי המס אמנם איננו רשאי לייצג נישומים, אולם האיסור על אדם להיקרא "יועץ מס" ולתת ייעוץ מס עומד בסתירה לחוק יסוד: חופש העיסוק, ועל כן הוא בטל.

פסק דין הנדלמן הינו מקרה נדיר, וכנראה אף יחידי, שבו סעיף חוק בוטל על ידי בית משפט השלום. משום מה, המדינה לא ערערה על פסק דין זה, אולם הנדלמן עצמו ערער על קביעות אחרות שלו בפני בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של הנדלמן, ובנוסף הוא גם מצא לנכון להעיר בפסק דינו, על אף שהנושא לא עלה בפניו, כי טוב היה עושה בית משפט השלום אילו הוא היה נוקט במידה רבה יותר של איפוק שיפוטי בענין בטלות סעיף 236ב1(ב) לפקודת מס הכנסה. שכן, במקום להזדרז ולבטל סעיף זה, ניתן היה למצוא פתרון לסוגיה של הפגיעה לכאורה בחופש העיסוק באמצעות פרשנות הולמת של הסעיף עצמו, ולמשל, על ידי מתן פרשנות תכליתית לסעיף באופן שאת המונח "יועץ מס" המופיע בו, יש לקרוא כ"יועץ מס מייצג". גם המחוקק הישראלי לא בדיוק התלהב מפסק דין הנדלמן, ועל כן הוא החל לפעול זמן קצר לאחר שהוא ניתן לחקיקת החוק להסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, אשר בין היתר קובע כי יועצי המס שרשאים לייצג נישומים מול רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי הינם רק יועצים שרשומים בפנקס יועצי המס ובעלי רישיון בתוקף.

 

 

מהו מסלול ההסמכה של יועץ המס

 

כדי לעסוק בייעוץ מס כדין, על יועץ המס להיות רשום בפנקס יועצי המס ולהחזיק ברישיון בתוקף לעסוק בייעוץ מס. לשם כך, על יועץ המס ללמוד שני קורסים בלבד, במסים וחשבונאות, באחת המכללות שעוסקות בלימודים אלו וזאת במשך שנה אחת, פעמיים בשבוע. בסוף כל קורס עליו לעבור מבחן של מועצת יועצי מס בשיתוף רשויות מס הכנסה, ולאחר מכן עליו גם לעבור תקופת התמחות של שנה אחת בלבד. לעומת זאת, על רואה חשבון ללמוד לתואר ראשון בחשבונאות בהיקף של כ-4 שנים וזאת במגוון תחומים, לרבות מיסוי, חשבונאות, חשבות, ביקורת חשבונות, וחקיקה. בנוסף, עליו לעבור את מבחני ההסמכה של מועצת ראיית החשבון, ולבצע תקופת התמחות של שנתיים.

 

 

התייעצו איתנו בנושא שירותי ייעוץ מס לעסקים

 

משרדנו מעניק שירותי ייעוץ רחבים ומקיפים לעסקים בכל היקף. בכל שאלה והתייעצות, נשמח לעמוד לרשותכם. באפשרותכם להשאיר לנו פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת, לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ או ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר.

שתפו ב
1