русский 050-881-7217

מהו ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משמש כגוף המוביל ביישום מדיניות הביטחון הסוציאלי והרווחה של מדינת ישראל, בהיותו המוסד הממשלתי שאחראי למתן מירב הזכויות הסוציאליות בארץ לכלל האוכלוסייה, ובמיוחד לקבוצות חלשות ואזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית זמנית או ממושכת.

המוסד לביטוח לאומי משמש כגוף המוביל ביישום מדיניות הביטחון הסוציאלי והרווחה של מדינת ישראל, בהיותו המוסד הממשלתי שאחראי למתן מירב הזכויות הסוציאליות בארץ לכלל האוכלוסייה, ובמיוחד לקבוצות חלשות ואזרחים שנקלעו למצוקה כלכלית זמנית או ממושכת.

מהו תפקידו של הביטוח הלאומי

 

תפקידו של המוסד לביטוח לאומי, כפי שהוא הוגדר על ידי המוסד עצמו, הוא לפעול ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראל בהתבסס על רעיון הערבות ההדדית, וזאת על מנת להביא להקטנת הפערים בחברה, צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן. הביטוח לאומי משמש, איפוא, כמכשיר העיקרי לצמצום העוני והפערים הכלכליים במדינת ישראל, ולהבטחת הגנה כלכלית וחברתית לכל תושב ומשפחה, בעת מצוקה זמנית או מתמשכת.

 

 

מהן הפעילויות העיקריות של הביטוח הלאומי

 

הפעילויות העיקריות של הביטוח הלאומי כוללות בראש ובראשונה תשלומי קצבאות וגמלאות לקבוצות נזקקות שונות במדינה. תשלומים אלו כוללים כיום תשלומים לנכים, נפגעי עבודה, נפגעי תאונות אישיות, נפגעי פעולות איבה, מתנדבים שנפגעו תוך כדי פעולות התנדבות, חולים סיעודיים, מובטלים, זקנים, ילדים, שארים, עובדים של עסקים בפשיטת רגל, חיילי מילואים, אמהות, זכאי מזונות, ועוד. בנוסף לתשלום הקצבאות, הביטוח הלאומי גם מעניק שירותי רווחה שונים, כגון שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, אלמנות, ונפגעי פעולות איבה, ושירותי סיעוד וייעוץ לקשישים. הביטוח הלאומי גם מפעיל 5 קרנות: הקרן לפיתוח תשתיות ושירותים לנכים; קרן מנוף למניעת תאונות עבודה; הקרן לקידום תכניות בסיעוד; הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון, והקרן לפיתוח שירותים קהילתיים חדשניים – מפעלים מיוחדים.

 

 

מהי המסגרת החוקית של הביטוח הלאומי

 

הביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי אשר הוקם באפריל 1954 מכח חוק הביטוח הלאומי, ומאז הוא פועל בעיקר בהתאם להוראות חוק זה ותקנותיו. חוק הביטוח הלאומי נחקק לראשונה בנובמבר 1953. כעבור 42 שנים הוא הוחלף בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. מכח חוק הביטוח הלאומי הותקנו תקנות שונות, כגון תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, ועוד. בנוסף לחוק הביטוח הלאומי, המוסד מופקד גם על ביצועם של חוקים נוספים, לרבות חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, שנועד להבטיח קיום כלכלי בסיסי לאוכלוסיות נזקקות נטולות הכנסה.

 

 

רקע היסטורי

 

במהלך התקופה שבין הקמת המדינה במאי 1948 ועד להקמת המוסד לביטוח לאומי באפריל 1954, הטיפול בביטחון הסוציאלי במדינה הופקד בעיקר בידיו של משרד הסעד, אך גם בידיהם של משרדי ממשלה נוספים שהוקמו לאחר קום המדינה, וזאת באופן לפיו כל אחד מהמשרדים הללו החל לפתח תוכניות משלו כדי לטפל בבעיות סוציאליות של תעסוקה, בריאות, וסעד. הטיפול המפוצל בסוגיית הביטחון הסוציאלי בארץ עורר חשש שמא הוא יימנע טיפול עמוק ויסודי בסוגיה זו, ועל כן הוחלט כבר בנובמבר 1948 להקים ועדה בין-משרדית לבחינת הנושא. במסגרת דו"ח הועדה שפורסם בינואר 1950, המליצה הועדה להקים מוסד אחד לטיפול בנושא הביטחון הסוציאלי, אשר ימומן בעיקרו על ידי תשלום דמי ביטוח שישלמו העובדים והמעסיקים בארץ, ובתוספת השתתפות מזערית של הממשלה.

 

לאחר פרסום דו"ח הועדה, הוטל על משרד העבודה להכין הצעת חוק ליישום המלצותיו. הליכי החקיקה בנושא זה הסתיימו בנובמבר 1953 עם קבלת חוק הביטוח הלאומי, שביטא בעיקרו את סדר העדיפות הלאומי והחברתי של המדינה הצעירה, בת 5 השנים בלבד, בתקופה שבה היא נאבקה על עצם קיומה. למעשה, חוק הביטוח הלאומי הניח את הבסיס למדיניות הרווחה שעתידה להתפתח בארץ, וזאת למרות המצב הכלכלי הקשה ששרר בה בעת חקיקתו. דבריה של גולדה מאיר, אשר יזמה את החוק בתוקף תפקידה דאז כשרת העבודה, מטיבים לתאר את החזון שעמד בבסיסו של החוק: "הדור שזכה להגשים את חזון הדורות, הדור שזכה לכונן את המדינה העברית, מוכרח להיות חדור באחריות הגדולה הרובצת עליו: האחריות של הגשמת כל הטוב והנעלה שראו היהודים באותה מדינה לה ציפו. עם קבלת חוק צנוע זה אנו מניחים אבן פינה לבנין חברה שבה לא יהיה יתום מופקר ולא יהיה זקן, הבוכה על זקנתו. לא בחסדם של נדיבים יהיו תלויים החלשים, כי אם בתור אזרחי מדינה יקבלו המגיע להם בזכות. והיה הפסוק 'אנו ערבים זה לזה' לחוק במדינת ישראל".

 

 

מהם ההבדלים בין הביטוח הלאומי לביטוח פרטי?

 

כפי שמשתמע משמו, המוסד לביטוח לאומי פועל למעשה כגוף ביטוחי, באופן לפיו תושבי המדינה משלמים לו דמי ביטוח לאומי באופן שוטף ומקבלים ממנו תגמולים שונים בעת הצורך. עם זאת, קיימים מספר הבדלים בין הביטוח הלאומי לביטוח פרטי. ראשית, בעוד שהביטוח הפרטי נערך לפי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי של המבוטח, אזי הביטוח הלאומי הינו ביטוח חובה, באופן לפיו כמעט כל תושבי המדינה, הן מי שעובד והן מי שלא עובד, חייבים לפי החוק לשלם דמי ביטוח לאומי, למעט מי שפטור מכך לפי החוק.

 

שנית, בעוד גובה דמי הביטוח (הפרמיה) שמשולם לחברות הביטוח הפרטיות נקבע לפי רמת הסיכון של המבוטח, אזי גובה דמי הביטוח שמשולמים למוסד לביטוח לאומי נקבע באופן פרוגרסיבי, לפי מדרגות מס, ובהתאם להכנסתו של המבוטח. כתוצאה מכך, בעלי ההכנסות הגבוהות משלמים דמי ביטוח גבוהים, בעוד בעלי ההכנסות הנמוכות, שהם גם הנהנים העיקריים של תשלומי הביטוח הלאומי, משלמים דמי ביטוח נמוכים. במובן זה, הביטוח הלאומי מספק רשת ביטחון כלכלי שמיישמת מדיניות חברתית של צדק חלוקתי. שלישית, בעוד חברות הביטוח הפרטיות פועלות למטרות השאת רווח, אזי המוסד לביטוח לאומי מוגדר כמוסד ללא כוונת רווח, אשר פעילותו מוגבלת למסגרת התקציב השנתי שלו.

 

 

אודות משרד רואי חשבון אדגר אגייב

 

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון אדגר אגייב, את מאמר זה כתבנו כחלק מפרויקט קטן באתרנו ליצירת מכלול מושגי יסוד בתחום החשבונאות וראיית החשבון. מידע זה הינו לרווחת לקוחותינו ולרווחתם ונוחיותם של כל מבקרי ומבקרות האתר. מחפשים אחר משרד רואי חשבון שילווה אתכם בפעילותכם העסקית? לקבלת מידע, אנו מזמינים אתכם ואתכן ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1