русский 050-881-7217

שאלות נפוצות בנושא עוסק מורשה?

אנו במשרד רואי חשבון אדגר אגייב שואפים להקנות ללקוחותינו וכן למבקרי האתר, את המידע המקיף ביותר בנושאים חשבונאיים ופיננסיים שונים.כחלק מפרויקט פנימי במשרד להנגשת המידע החשבונאי, מאמר זה מצטרף לשורת מאמרים רחבה המתייחסת למושגי יסוד בחשבונאות.במאמר זה, נבקש לחרוג ממנהגנו לפרט אודות מונח פיננסי, ונתייחס לשאלות נפוצות בהן אנו פוגשים בקרב לקוחותינו.

אנו במשרד רואי חשבון אדגר אגייב שואפים להקנות ללקוחותינו וכן למבקרי האתר, את המידע המקיף ביותר בנושאים חשבונאיים ופיננסיים שונים.כחלק מפרויקט פנימי במשרד להנגשת המידע החשבונאי, מאמר זה מצטרף לשורת מאמרים רחבה המתייחסת למושגי יסוד בחשבונאות.במאמר זה, נבקש לחרוג ממנהגנו לפרט אודות מונח פיננסי, ונתייחס לשאלות נפוצות בהן אנו פוגשים בקרב לקוחותינו.

למי מתאים להיות עוסק מורשה?

 

תקנות המע"מ קובעות באופן קפדני מיהם העסקים המחויבים להירשם כעוסקים מורשים. לצד זאת, ישנם גם עסקים רבים אשר יכולים להתחיל את דרכם העצמאית עם תיק עוסק פטור, ובתהליך הדרגתי, בהתאם לצמיחה הפיננסית, לעבור לעוסק מורשה. על-פי התקנות, עסק ולו הכנסות אשר אינן צפויות לעבור סכום העומד על: 102,292 ₪ בשנה, איננו נדרש בפתיחת עוסק מורשה, ובאפשרותו להסתפק בתיק עוסק פטור בלבד.

 

 

מה ההבדל בין עוסק פטור למורשה?

 

עוסק פטור הינו עצמאי בעל מחזור עסקאות קטן מן הסכום שהחוק מורה על עוסק מורשה. העוסק הפטור איננו גובה מס ערך מוסף מלקוחותיו, ועל-כן גם פטור מדיווח מע"מ חודשי. עוסק מורשה לעומת זאת, נדרש בהוצאת חשבונית מס ללקוחותיו הגובה מהם מס ערך מוסף.

 

 

כל כמה זמן צריך לדווח למע"מ?

 

הדיווחים למע"מ הינם דו-חודשיים. חשוב לציין כי ישנם עצמאיים המבקשים לבחון את האפשרות לדיווחים חודשיים, וזאת כדי לנהל את הונם באופן מושכל ונוח יותר. יש לבדוק זאת אל מול משרד רואי החשבון המלווה את בית העסק. הקביעה באשר למועדי הדיווחים (חודשי או דו-חודשי) תיקבע ע"י רשות המיסים. בכללותו, על עוסקים מורשים לדווח למע"מ עד ה-15 לחודש. יש לציין כי למדווחים באמצעות השירות המקוון, ניתנת האפשרות עד ה-19 לחודש.

 

 

האם ניתן לאחר בדיווח המע"מ?

 

כאן המקום לציין כי במקרים ובהם אתם מרגישים במירוץ בלתי פוסק, הרי שמומלץ לשקול ולהיעזר בשירותיו של משרד רואי חשבון. מתפקידו של רואה החשבון לערוך את כל הנדרש במועדים שנקבעו ובאופן מסודר. איחור על דיווח דו"ח מע"מ עלול להוביל להטלת קנס, וזאת בכפוף לפרק הזמן שבין המועד הנדרש לבין המועד שבו הדו"ח הוגש בפועל.

 

 

האם אני מחויב להיות עוסק מורשה?

 

ישנם כאמור עסקים, או ביתר דיוק עיסוקים מסוימים אשר אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים. בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים וסוכני ביטוח אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים. גם רופאים היוצאים לדרך עצמאית מתחילים את דרכם כעוסקים מורשים באופן דיפולטיבי. לצד אלו ניתן למנות עוד מגוון מקצועות נוספים כגון: מתווכי נדל"ן, סוחרי רכבים, בעלי מוסדות הדרכתיים שונים ועוד.

 

 

מתי עוסק מורשה יבצע מעבר לחברה בע"מ?

 

כפי שניתן להתרשם, מחזור העסקאות השנתי הוא הפרמטר שמכתיב את השיקול או את ההכרח שבמעבר בין עוסק פטור למורשה ובין עוסק מורשה לחברה בע"מ. עם זאת, חשוב להיוועץ על המהלך עם רואה חשבון, וסביר להניח שהמהלך אף יוצע על-ידי רואה החשבון עצמו. הסיבה לכך היא שלעתים בהתאם לפעילות הפיננסית של בית העסק, מעבר לחברה בע"מ יוכל לשרת את צרכי העסק באופן נכון יותר הן בהיבטי התנהלות, הן בהיבטי מיסוי וכן במידת הסיכון המשפטי, זאת כיוון שנקיטת צעד משפטי נעשית כנגד החברה ולא כנגד מקים העסק.

 

 

התייעצו איתנו

 

אנו במשרד רואי חשבון אדגר אגייב שמחים להעניק את שירותינו למגוון רחב של עסקים, קטנים וגדולים כאחד. לרשות לקוחות המשרד, צוות מיומן ואגפים המותאמים בהתאם להיקף פעילות העסק ואופי פעילותו. בכל שאלה והתייעצות, ניתן ליצור איתנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1