русский 050-881-7217

עוסק מורשה או חברה בע"מ ?

בעת פתיחת ורישום עסק בישראל עליכם לבחור סוג העסק, ויותר נכון לומר סוג התאגדות – עסק עצמאי מורשה או חברה בע"מ ישות משפטית נפרדת. במאמר תקבלו מידע מקיף על יתרונות וחסרונות, הבדלים שלהם.

בעת פתיחת ורישום עסק בישראל עליכם לבחור סוג העסק, ויותר נכון לומר סוג התאגדות – עסק עצמאי מורשה או חברה בע"מ ישות משפטית נפרדת. במאמר תקבלו מידע מקיף על יתרונות וחסרונות, הבדלים שלהם.

בקבלת החלטה בשלב של פתיחת עסק, בעלי העסקים תמיד שואלים אותה שאלה: מה כדאי לפתוח? עסק עצמאי מורשה או חברה בע"מ? אבל לפני נגדיר בקצרה מה משמעות של כל סוג ההתאגדות?

 

 

מה זה עוסק מורשה?

 

מדובר בצורת התאגדות בסוג עסק, כאשר בעל העסק הוא עסק עצמאי, והוא אישות משפטית, זה אומר שמשפטית בעל העסק כאדם ועסק עצמו הם אותו אחד, כאשר מספר העסק, הוא תעודת זהות של בעל העסק. כך נהוג לקרא "עוסק מורשה" עסק עצמאי, למרות שזה לא בדיוק נכון, ההגדרה עמיתית והמדוייקת של "עוסק מורשה" נמצאת בחוק מע"מ, אשר מגדירה כל עסק (גם חברה), שמורשה לחייב ולדרוש מלקוחות תוספת המע"מ לעסקאות, מורשה להפיק חשבוניות המס ומורשה לקזז מע"מ תשומות מחשבוניות שמונפקות לו על ידי הספקים ונותני שירותים שלו.

 

 

מה זו חברה בע"מ?

 

זו תאגיד עסקי שמאוגד ברשם החברות כחברה בע"מ כאישות משפתית נפרדת, מספר חברה בע"מ שזה ח"פ שונה ממספר תעודת זהות של בעלים, בהמשך נסביר מה יתרונות של חברה בע"מ, כאשר בעל עסק או בעלי עסקים הם בעלי מניות בחברה בע"מ. המניות מקנות להם, כמובן בהתאם לאחוזי האחזקה, זכויות בקבלת החלטות בחברה בע"מ, קבלת רווחים בחברה בע"מ ואחוזי אחזקה בנכסים ששייכים לחברה בע"מ.

 

 

מה ההבדל המהותי ביותר בין עוסק מורשה לחברה?

 

שאלה זו נשאלת, ובצדק, מאחר וההבדלים הם מהותיים. מקבלי ההחלטות חייבים לדעת ולהבין לפחות בסיס, טרם קבלת החלטה מה לבחור עסק מורשה עצמאי או חברה בע"מ. נחלק נושא לכמה פרמטרים מרכזיים:

 

  • זמן ההקמה
  • תדמית עסקית
  • אחריות משפטית
  • כדאיות הכלכלית
  • התנהלות חשבונית
  • התנהלות מול רשויות המס

 

לסיכום, באשר לשאלת הבחירה בין עוסק מורשה או חברה בע״מ, אין מקום לחיסכון בכספים וניחושים. מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע מומחים בתחום, ולקבל תמונה אופטימלית של כל הסיכונים ושל כל היתרונות והחסרונות העתידיים הכלולים בפעילות. עליכם להיות מוכנים לכל תרחיש, וזהו תנאי בסיסי להצליח בעסק שלכם.

שתפו ב
1