русский 050-881-7217

מה זה ניהול ספרים לעסק?

על פי חוק, כל עסק עצמאי חייב בניהול ספרים, אך ישנם הבדלים בין סוגי הנהלת החשבונות הנדרשים.

על פי חוק, כל עסק עצמאי חייב בניהול ספרים, אך ישנם הבדלים בין סוגי הנהלת החשבונות הנדרשים.

כדי לדעת לאיזה סוג ניהול ספרים נדרש עסק כזה או אחר לבצע, ניתן לגשת להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות. הנהלת חשבונות במהותה, נועדה מצד אחד להקל על תפקודו השוטף של העסק ומן הצד האחר, למנוע אפשרויות של העלמת מס על ידי דיווח שיקרי או לא מדויק.

 

הנהלת החשבונות היא חלק חיוני בכל חברה ועסק ומשמשת לרישום, עיבוד והערכת עסקאות.


הנהלת החשבונות משמשת כמאגר זיכרון עבור העסק, במערכת זו מתועדות ומאוחסנות כל העסקאות הפיננסיות השוטפות בצורה מדויקת, עקבית ושיטתית. בספרי הנהלת החשבונות מתועדים לפרטים המכירות, רכישות, תשלומים, קבלות, ועוד.


לשם מה ניהול ספרים נועד?


מטרתה העיקרית של הנהלת חשבונות (ניהול ספרים) היא קבלת סקירה כללית אודות מצבו הפיננסי של העסק. 

 

בעצם, רק באמצעות מערכת הנהלת חשבונות נכונה ויעילה, ניתן לבצע הערכה מדויקת ומהימנה על מצבו הכלכלי של העסק.


תפקידי מערכת ניהול החשבונות


רישום

הנהלת החשבונות רושמת את כל העסקאות ומתעדת אותן בקבלות, ללא פערים ועל פי הסדר הכרונולוגי (בהתאם מדויק לזמן ביצוען).


בקרה

הנהלת החשבונות בודקת אם העסקאות עומדות בדרישות החוק ואם בוצעו הרישומים כחוק.
 

הערכה

מערכת הנהלת החשבונות מחשבת את העסקאות הרשומות, מהם היא יוצרת את הדוחות הכספיים השנתיים.

 

המאזן - מספק מידע על הנכסים והמצב הפיננסי של העסק ליום מסוים, ומציג את יתרות נכסי העסק, את ההתחייבויות וההון שלו.

 

רווח והפסד - ביצוע השוואות בין ההכנסות וההוצאות וכך מנפק מידע אודות רווחי או הפסדי העסק. ההכנסות מייצגות קבלת משאבים כלכליים אל תוך העסק, כתוצאה מפעילותו העסקית. ההוצאות מייצגות רישום הוצאת כספים, או חובות שכתוצאה מפעילותו.

 

הנספח - אותו חייבים להגיש רק בעלי עסקים שמחזור עסקיהם עולה על 300 אלף ₪ בשנה, כולל מע"מ. הנספח בעצם מסביר את המאזן ודוח רווח והפסד.


בקרה פיננסית


ניתוח ותכנון פיננסי – מאיפה הגיע הכסף, לאן הכסף הולך או הלך, למה מיועד הכסף... כל אלה הן שאלות שניהול הספרים יכול לענות עליהם ביעילות ובדייקנות.


ניטור תקציב – בלי הפתעות. הנהלת חשבונות טובה מאפשרת, לכל עסק, לצפות מראש בעיות פיננסיות ולהיערך לקראתן, במקום להגיב עליהן.


מיסוי


ניהול ספרים חיוני לצורכי מס. רשומות המתוחזקות כראוי מבטיחות שעסקים מצייתים לחוקים ולתקנות המס, וממזערות את הסיכון לקנסות או ביקורות.

 

ללא הנהלת חשבונות על פי חוק, אין בעצם כל אפשרות לקבוע את ההכנסות או ההוצאות המדויקות של העסק.

 

השקעות


רוצים להתרחב ומחפשים משקיעים לעסק? כל משקיע נבון, גדול כקטן, ידרוש לראות את הספרים על מנת להיות בטוח בטיב השקעתו וסיכויי הצלחתה.


חשיבות הנהלת החשבונות להצלחת העסק


הנהלת החשבונות מעניקה לעסק מידע ברור אודות תזרים המזומנים שלו.

 

ניטור תזרימי המזומנים מאפשר לעסק לנהל ביעילות את ההון החוזר, לתכנן הוצאות עתידיות ולהימנע מבעיות תזרים מזומנים. 

 

הנהלת חשבונות מבטיחה שקיפות ואחריות בתוך העסק, מערכת אמון בין העסק לרשויות המיסים ובין העסק למשקיעים פוטנציאליים.

 

התייעצו איתנו

 

מעוניינים בשירותי ניהול ספרים לעסק? אנו בפירמת רואי חשבון EA&CO CPA נשמח לעמוד לשירותכם.

 

להתייעצות עם רואה חשבון בכל שאלה, ניתן להשאיר לנו פניה באתר, לפנות אלינו בוואטסאפ או ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר.
 

שתפו ב
1