русский 050-881-7217

למה שינו את החוק בחשבוניות ישראל?

החל מה-5.5.2024, בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית, לא ניתן לנכות מס תשומות מחשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ₪, אם החשבונית לא קיבלה מספר הקצאה מרשות המסים.

החל מה-5.5.2024, בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית, לא ניתן לנכות מס תשומות מחשבונית מס בסכום העולה על 25,000 ₪, אם החשבונית לא קיבלה מספר הקצאה מרשות המסים.

מטרת המהלך היא למנוע את האפשרות להפצת חשבוניות פיקטיביות.

 

מה זה מס תשומות?

 

מס תשומות מתייחס למס ערך מוסף (מע"מ) שעסק משלם על רכישת סחורות, מוצרי גלם, או מוצרים ושירותים שונים לצרכים עסקיים. חוק מס ערך מוסף חוקק בשנת 1975. מאז שחוקק שונה גובה המע"מ מספר פעמים, בהתאם למדיניות הממשלה.

 

זהו מס עקיף, המוטל על צריכה ואינו תלוי הכנסה, מאחר והוא מצורף לעלות המוצר או השירות שניתן לצרכן – המשלם אותו במלואו. את המס גובה נותן השירות או המוכר בעת ביצוע העסקה.

 

על מנת להבטיח שהעסקים יחויבו במס רק על הערך שהם הוסיפו למוצר או לשירות, מאפשרות רשויות המסים לעסקים לנכות את המס ששולם על ידי הצרכן (מע"מ) מהמס שיגבה על התפוקה שלהם.

 

כלומר העסק מתקזז עם הרשויות על מס התשומות ששילם על רכישה עסקית זו או אחרת.


הקיזוז הזה ניתן לביצוע רק על ידי מי שרשום כעוסק מורשה לצרכי מע"מ, והוא רשום בחשבונית מס שהופקה על ידי עוסק רשום שנתן את השירות או מכר את המוצר.


מדוע שונה חוק חשבוניות ישראל?

 

״חוק ההתייעלות הכלכלית״ נועד לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות חדשות על מנת למזער את נזקי השפעות המשבר הכלכלי העולמי, מתוך כוונה להכין את המשק לצמיחה מחודשת תוך צמצום גרעון הממשלה והכנת תשתיות לצמצום פערים.

 

במסגרת השינויים הוצבה בחוק תכנית בשם "מודל חשבונית ישראל" שמטרתה הפחתה משמעותית בתופעת החשבוניות הפיקטיביות (חשבונית שהופקה עבור עסקה שלא התקיימה) הגורמת, מידי שנה, להפסדים עצומים  לקופת המדינה. במסגרת "מודל חשבונית ישראל" הוחלט כי לכל חשבונית יוקצה מספר הקצאה שתקנה תוקף חוקי לעסקאות בזמן אמת.

 

מה זה מספר הקצאה?

 

מספר הקצאה הוא מספר ייחודי למסמך מס ספציפי שמתקבל מרשות המיסים (ראו גם מדריך בנושא מס הכנסה) וחייב להופיע עליו לצד מספר האסמכתא הקבוע והידוע. על מנת לקבל מספרי הקצאה יש להפיק, באתר רשות המסים, קוד אימות. מסמך עליו לא יהיה מספר הקצאה לא יוכל לקבל את החזר המס שמגיע לו.

 

האם מספר הקצאה רלבנטי לכולם:

 

  1. הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ 
  2. הקצאת מספרי החשבוניות לא תחול על חשבוניות מס שקיבל אדם בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
  3. הקצאת מספרי החשבוניות רלבנטית גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות.
  4. הקצאת מספרי חשבוניות רלבנטית רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר - המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.

 

הפקת מספר הקצאה

 

ישנן שתי דרכים להפקת מספר הקצאה: 

  • באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות, 
  • או באמצעות בקשה עצמאית דרך אתר רשות המסים.

 

באמצעות תוכנת הנה"ח 

 

בהנחה ובתנאי שאתם משתמשים בגרסה העדכנית ביותר של התוכנה שברשותכם, תתבצע פעולת הקצאת המספר אוטומטית מהתוכנה, במהלך הרגיל של הפקת חשבונית המס. 

 

בקשה דרך רשות המיסים:

 

לאחר הזדהות, יש לכלול בבקשת ההקצאה את: מספר העוסק מורשה של הלקוח, התאריך, הסכום לפני מע"מ, סכום המע"מ ומספר החשבונית עליה יירשם מספר ההקצאה. מומלץ, אך לא חובה, לפרט את פרטי העסקה.
 

סיכום

 

מודל חשבוניות ישראל נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרתו ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע כי רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוחות שרשומים כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת, כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק - 25,000 ₪ לשנת 2024 .

 

על חשבונית ישראל כתבנו בהרחבה אף יותר במאמר הבא

 

ובכל שאלה והתייעצות, אנו בפירמת EA&CO CPA רואי חשבון נשמח לעמוד לרשותכם.

 

שתפו ב
1