русский 050-881-7217

רואה חשבון ליזמי נדל"ן

פירמת EA&CO משרד רואי חשבון מלווה יזמי נדל"ן אל מול המורכבות החשבונאית הנלווית לעסקה / עסקאות, ושמחה להציע שירות אישי מקצועי הממלא תפקיד מרכזי בניווט הפרויקט אל מול אתגריו הפיננסיים השונים.

פירמת EA&CO משרד רואי חשבון מלווה יזמי נדל"ן אל מול המורכבות החשבונאית הנלווית לעסקה / עסקאות, ושמחה להציע שירות אישי מקצועי הממלא תפקיד מרכזי בניווט הפרויקט אל מול אתגריו הפיננסיים השונים.

יזמי נדל"ן נדרשים לניהולן של חזיתות רבות ומשתנות, כאשר כל אחת ואחת מביאה עמה בהכרח השפעה והשלכה כלכלית המוכרחה להילקח בחשבון.


משרדנו שם לעצמו למטרה להעניק ערך מוסף חשוב לקוחותיו, תוך שצוות המשרד בוחן כל פעולה ופעולה תוך מעקב הדוק על השפעתה הפיננסית והכלכלית, המיסויית והחשבונאית. מטרתנו היא להוות עבור יזם הנדל"ן כמוקד המבקר ומנתר אחר הפעילות השוטפת בכל עת.


לצד ניהול הספרים, השירות כולל ידע ובקיאות בתחיקות והתקנות להטבות עבור יזמים לרבות הטבות מס בהתחדשות עירונית, החוק לעידוד עבור השקעות הון, וכן ידע מעמיק במתן ייעוץ ותכנון מס לרבות מיסוי נדל"ן וכן מיסים נוספים עקיפים.


בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר טלפוני עם משרדנו, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.


תכנון פיננסי


קו מנחה זה מלווה אותנו אל מול כל לקוח ולקוחה, והוא מקבל משנה תוקף בעת שמדובר בפרויקט נדל"ני; לצד הליווי השוטף של הפעילות הפיננסית, משרדנו מסייע בתכנון פיננסי תוך ניתוח קפדני של עלויות הפרויקט, תחזיות, הכנסות וסיכונים פוטנציאליים.


כמשרד רואי חשבון האמון על כל פעילות כספית, ביכולתנו לסייע בתכנונו הקפדני של הפרויקט תוך ניצול והקצאת משאבים באופן יעיל ומובנה.


תכנון מס וציות


היבט מרכזי עליו אמון המחלקה החשבונאית, הוא נושא תקנות המס.


היכרות ובקיאות בהיבטי המס, לרבות תקנות המקנות הקלות משמעותיות, הינם בגדר הכרח, ועל רואי חשבון המתמחים בתחום הנדל"ן לבחון בקפידה על פעולה ופעולה המתבצעת בעת הפרויקט.


מטרתנו היא להבטיח שאנו אכן עומדים בתקנות המס הנדרשות, נמנעים מסוגיות משפטיות מיותרות וממקסמים את רווחיותו של הפרויקט, תוך כאמור, עמידה מלאה בכל תקנות החוק.


דיווחים חשבונאיים וניתוח פיננסי


הדו"חות כספיים המשקפים את פעילותה של החברה הכרחיים לא רק עבור יזם הנדל"ן / חברת הנדל"ן, אלא גם עבור משיכת משקיעים והבטחת מימון הפרויקטים על-ידי גורמים האמונים על מתן האשראי.


נוסף על כך, אנו מביאים עמנו ניסיון רב בעריכתם של ניתוחים פיננסיים מעמיקים, המקנים תובנות ומסקנות על ביצועי הפרויקט ורווחיותו.


ניהול תזרים המזומנים


ניהול תזרים המזומנים מוכרח להתבצע באופן קפדני, וכל שכן כאשר פרויקטי נדל"ן כרוכים בעלויות מקדימות משמעותיות.


מטרתו של רואה חשבון ליזמי נדל"ן היא לסייע בניתור ומעקב אחר תזרימי המזומנים, להבטיח נזילות לכיסוי ההוצאות ולהימנעות מתרחישים פיננסיים העלולים להיות לרועץ עבור פעילותו השוטפת של הפרויקט.

 

שירותים פרטניים בנושא מיסוי נדל"ן


מיסוי הנדל"ן מהווה נתח משמעותי בליוויים של פרויקטי נדל"ן וחברות נדל"ניות.


שירותי מיסוי הנדל"ן במשרדנו כוללים היבטים לרבות: בחינת מיסוי המקרקעין, מע"מ, מס שבח מקרקעין, עריכת דיווחים אל מול הרשויות הרלוונטיות באשר לקיומן של עסקאות מיוחדות, עריכתם והגשתם של דו"חות אל מול רשויות המס וכן בניית תוכנית אסטרטגית ואופטימלית לתכנון המס.


התייעצו איתנו


בכל שאלה והתייעצות בנושא עם רואה חשבון המתמחה בתחום הנדל"ן, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

שתפו ב
1