русский 050-881-7217

מיסוי מתנות לחגים לעובדים

מבחינה מיסויית, הענקת מתנה לחג לעובד, בין אם היא ניתנה בכסף ובין אם היא ניתנה בשווה כסף, נחשבת כ-"טובת הנאה", שכולה חייבת במס הכנסה מלא.

מבחינה מיסויית, הענקת מתנה לחג לעובד, בין אם היא ניתנה בכסף ובין אם היא ניתנה בשווה כסף, נחשבת כ-"טובת הנאה", שכולה חייבת במס הכנסה מלא.

האם קיימת חובה לתת לעובד מתנה לחג?

 

ככלל, לא קיים בארץ חוק שמחייב את המעסיק לתת לעובדיו מתנה עבור החגים, והדבר נתון לבחירתו החופשית ולפי שיקול דעתו.

 

יחד עם זאת, ככל שהמעסיק נהג להעניק לעובדיו מתנה לחג לאורך תקופה (כפי  שמעסיקים רבים אכן נוהגים לעשות בארץ), אזי הוא מחוייב להמשיך ולפעול בדרך זו.

 

בנוסף, ישנם ענפים מסויימים במשק שבהם המעסיק מחוייב לתת מתנה לעובדיו, וזאת מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחלים עליו, כגון ענף עובדי השמירה והאבטחה, ענף עובדי חברות הניקיון והתחזוקה, ועובדי חברות כח האדם. במקרים אלו, על המעסיק לפעול בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחלים עליו.

 

כמו כן, ישנם מקרים בהם המעסיק מחוייב לתת לעובד מתנה לעובד מכח הסכם ההעסקה האישי שנחתם ביניהם.


כיצד דיני המס בארץ מתייחסים למתנות לחג לעובד?

 

סעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי יש לשלם מס הכנסה מלא על "השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו ... והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו."


מבחינת הפקודה, הענקת מתנה לחג לעובד נחשבת כסוג של "טובת הנאה" שניתנה לעובד על ידי מעסיקו, וזאת בין אם היא ניתנה בכסף ובין אם היא ניתנה בשווה כסף (כגון באמצעות תלושים או חפץ כלשהו), וכן בין אם ניתנה לעובד במישרין ובין אם היא ניתנה לו בעקיפין.

 

היחס לטובת הנאה הינו כאל תוספת לשכר העובד, שכולה חייבת במס מלא, החל מהשקל הראשון שלה, ועל כן יש לזקוף לעובד את שווי מתנת החג שניתנה לו במסגרת תלוש המשכורת שלו.

 

במילים פשוטות, יש להתייחס לשווי מתנת החג כאל חלק משכר העובד, ולמסות אותה כמו שממסים את שכרו הבסיסי, בהתאם למדרגת המס של העובד.


כיצד זוקפים לעובד את שווי מתנות החג שניתנו לו ע"י המעסיק שלו?

 

כאשר המתנה לחג ניתנה לעובד על ידי מעסיקו בכסף, אין כל בעיה לחשב את שוויה.

 

אולם, כיצד זוקפים את שווי המתנה לחג כאשר היא ניתנה לעובד על ידי מעסיקו בשווה כסף?

 

ובכן, כאשר מדובר במתן תלושים, לרבות תווי חג, או gift card, יש לזקוף את שווים לעובד לפי ערכם הנקוב.

 אולם, אם המעסיק רכש אותם במחיר שנמוך מערכם הנקוב, ולמשל, במסגרת רכישה מרוכזת, יש לזקוף אותם לעובד לפי שווים בפועל (כלומר, לפי שווים הנמוך).

 

כאשר מדובר בחפצים כלשהם, כגון מארז דברי מתיקה ויינות, יש לזקוף את שווים לפי השווי של המתנה, כולל המע"מ, כפי שמצויין בחשבונית המס והקבלה שניתנה למעסיק עבורה. אולם, אם המעסיק רכש את המתנות החפציות לחג בסכום כולל, לכל עובדיו, כך שלא ניתן לייחס את שווי המתנה לעובד ספציפי, שווי המתנה לא יתווסף לשכר העובד (כך שהוא לא ימוסה), והיא גם לא תיחשב כהוצאה מוכרת מבחינת המעסיק כי אם כהוצאה עודפת.


כיצד זוקפים לעובד את שווי מתנות החג שניתנו לו ע"י ועד העובדים?

 

במקומות עבודה שקיימים בהם ועדי עובדים, נהוג במקרים רבים לתת לעובד את המתנות לחגים באמצעות ועד העובדים, תוך השתתפות המעסיק בהוצאות הוועד לגבי עלות המתנה.

 

כאשר השתתפות המעסיק בהוצאות הוועד בעלות המתנות לחג שולמה לפי מספר העובדים, מתייחסים גם אליה כאל תוספת לשכרו של העובד. כלומר, אין הבדל אם המעסיק מעניק לעובד את המתנה לחג באופן ישיר, או באופן עקיף ובאמצעות ועד העובדים.

 

אולם, כאשר השתתפות המעסיק בהוצאות הוועד בעלות המתנות לחג שולמה בסכום גלובאלי, כך שלא ניתן לייחס אותו לכל עובד ספציפי, שווי ההשתתפות לא יתווסף למשכורת של העובד (כך שהוא לא ימוסה), וגם במקרה זה הוא ייחשב כהוצאה מוכרת מבחינת המעסיק כי אם כהוצאה עודפת.

 

האם ניתן לגלם את שווי המתנה לחג?

 

עקרונית, לא קיימת חובה לפי החוק לגלם את שווי המתנה לחג במסגרת תלוש המשכורת, אולם ישנם מקומות עבודה שבהם קיים נוהג של גילום שווי המתנה.


האם המעסיק רשאי להזדכות במע"מ על מס התשומות בגין המתנות לחג?

 

מעסיק שהעניק מתנות חג לעובדיו איננו רשאי  להזדכות על מע"מ התשומות שנובע מרכישת המתנות, וזאת גם אם הוא קיבל עבורן חשבונית מס, מאחר שעצם הענקת המתנה לעובדים איננה עסקה שמחוייבת במע"מ.

 

האם קיים הבדל בין מיסוי מתנות לחג לבין מיסוי מתנות לאירוע אישי?

 

כן.

 

בעוד שמתנות לעובדים לרגל החגים מחוייבות כאמור במס מלא, החל מהשקל הראשון שלהן, אזי מתנות לעובדים שניתנו להם לרגל אירוע אישי, פטורים ממס עד לתקרה שנתית, שגובהה מתעדכן מעת לעת.

 

נכון לשנת 2023, מדובר בסך של 230 ₪.

 

אירוע אישי הינו אירוע אישי/משפחתי משמעותי כגון חתונה, לידה, בר/בת מצווה, וזאת להבדיל מאירוע שחוזר על עצמו, כגון ימי הולדת.

 

המשמעות היא שהעובד פטור מתשלום מס עבור מתנות בסכום שנתי שעד סכום התקרה, בעוד היתרה תתווסף לשכר העובד ותחוייב במס, ואילו המעסיק רשאי לנכות את הוצאות המתנה עד לסכום התקרה, בעוד היתרה תוגדר אצלו כהוצאה עודפת.

 

האם קיים הבדל בין מיסוי מתנות לעובדים לבין מיסוי מתנות ללקוחות וספקים?

 

כן.

 

דיני המס מתייחסים באופן שונה למתנות שניתנות ללקוחות וספקים של העסק, להבדיל ממתנות שניתנות לעובדי העסק.

 

כלומר, דיני המס מתייחסים באופן שונה למתנות שניתנות ע"י בעל העסק למי שנמצא בקשרי מסחר איתו (להבדיל ממי שנמצא ביחסי עובד-מעסיק איתו), וזאת ללא הבדל בין מתנה שניתנת לרגל החגים לבין מתנה שניתנת לרגל אירוע אישי. בשני המקרים, מקבל המתנה אינו חייב בתשלום מס בגינה, ואילו בעל העסק, נותן המתנה, רשאי לנכות את סכום המתנות עד לתקרה שנתית לאדם, שאף היא מתעדכנת מעת לעת.

 

נכון לשנת 2023, מדובר בסך של 230 ₪ לאדם.

 

על בעל העסק לפרט בכתב את שם מקבל המתנה, סוג הקשר שלו לעסק, ואת נסיבות מתן המתנה. 
 

אנו במשרד רואי חשבון EA&CO CPA נשמח לתת גם לכם שירותי ראיית חשבון הכוללים ייעוץ מס מקיף ומעמיק.

 

למידע נוסף וקבלת פרטים, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר לנו פניה באתר.

שתפו ב
1