русский 050-881-7217

מה זה נקודות זיכוי?

נקודות זיכוי זהו מונח המתאר את מידת ההנחה / ההפחתה בגובה תשלום המס היורד מהכנסותינו, זאת לאור קריטריונים שונים המשפיעים על נקודות הזכות אותן אנו צוברים.

נקודות זיכוי זהו מונח המתאר את מידת ההנחה / ההפחתה בגובה תשלום המס היורד מהכנסותינו, זאת לאור קריטריונים שונים המשפיעים על נקודות הזכות אותן אנו צוברים.

עובדים שכירים יכולים לראות את נקודות הזיכוי / נקודות הזכות העומדות לזכותם בתלוש המשכורת המונפק חודש בחודשו. עצמאיים יכולים לראות את נקודות הזיכוי העומדות לרשותם במסגרתו של הדו"ח השנתי.
 

באמצעות נקודות הזכות, מאפשרת מדינת ישראל לאזרחיה ליהנות מהקלה מסוימת בגובה המיסים המוטלים עליהם, תוך שניתן להיעזר בקריטריונים שונים הגלויים לכול. רואי חשבון מטבעם של הדברים, מוכרחים להיות בקיאים בנושא באופן מלא, וזאת כדי להבטיח שאכן לקוחותיהם ייהנו מן ההקלות המגיעות להם על-פי חוק.
 

למי מגיעות נקודות זיכוי במס הכנסה?
 

ישנן נסיבות רבות המשתנות אף לתתי-נסיבות המקנות לאזרחי ישראל נקודות זיכוי.
 

נשים תושבות ישראל זכאיות ל-2.25 נקודות זכות במס הכנסה, וכן ל-0.5 נקודות בשל עבודתה, קרי 2.75 נקודות זיכוי.
 

שירות צבאי או לאומי לשם הדוגמה, מאפשר למשוחררים הטריים להרוויח את כספם זאת מבלי שייאלצו לשאת בעול המיסים הרב הנהוג במדינת ישראל. לדוגמה, חייל ששירת במשך 23 חודשים לפחות, זכאי לנקודות זכות ע"ס 4.25. חיילת ששירתה לפחות 22 חודשים, זכאית ל-4.75 נקודות זכות.
 

די בדוגמאות אלו כדי להבין שנקודות הזכות הן דינמיות ומושפעות משורה של נסיבות שונות.
 

כך למשל הורים לילדים נהנים מנקודות זיכוי המסייעות להם כלכלית ומאפשרות להפחית במידת מה את גובה המיסים. ובאופן ניכר יותר מוענקות נקודות זכות במסלהורים לילדים בעלי מוגבלויות.
 

עובדים זרים וכן עולים חדשים נהנים גם מנקודות זיכוי במס הכנסה.
 

גם סטודנטים ללימודי תואר ראשון, תארים מתקדמים ולמסיימים לימודים מקצועיים ושזכאים לקבלתה של תעודת המקצוע הנכספת.
 

הרשימה בכללותה הינה:
 

 • בני זוג
 • הורות
 • לימודים אקדמיים
 • לימודים מקצועיים
 • גיל
 • מין
 • תושבות
 • מוגבלות
 • שירות צבאי
 • שירות לאומי
 • עלייה ארצה
 • עובדים זרים
   

תוקפן של נקודות הזיכוי
 

נקודות הזכות במס הכנסה ניתנות תוך שיש להן תוקף מסוים.
 

חיילים משוחררים או מסיימי שירות לאומי הנהנים באופן אוטומטי מהקלה בתשלום המס, נהנים מנקודות הזכות לאורך 3 שנים ממועד השחרור.
 

הורים עובדים ולהם ילדים, זכאים לקבלת נקודות זיכוי עד להגעתם של ילדיהם לגיל 18. יש לציין שלפי מספר הילדים, כך גם משתנות נקודות הזכות.
 

'האם מתפקידי לבדוק את נקודות הזיכוי שעומדות לרשותי?'
 

במידה והינכם שכירים, הרי שעליכם למלא טופס 101 שייבדק על-ידי רואה חשבון ומחלקת השכר של בית העסק / החברה עבורם אתם עובדים. מתפקידם להקפיד ולספק עבורכם את נקודות הזיכוי. עם זאת, חשוב תמיד להיות עם האצבע על הדופק, שכן טעויות אנוש עלולות לקרות, ויש לבחון זאת בקפידה.
 

במידה ואתם עצמאיים, הרי שהדבר ייבחן אל מול רואה החשבון המלווה אתכם, והוא יבקש לקבל לידיו את כל האישורים הנדרשים אל מול רשויות המס.
 

שתפו ב
1