русский 050-881-7217

מה זה ח.פ של עסק?

במידה ואתם עוסקים פטורים או מורשים, הרי שמספר תעודת הזהות שלכם הוא גם זה שתתבקשו למלא בשדות המבקשים את ח.פ העסק.

במידה ואתם עוסקים פטורים או מורשים, הרי שמספר תעודת הזהות שלכם הוא גם זה שתתבקשו למלא בשדות המבקשים את ח.פ העסק.

כאן גם בדיוק טמון ההסבר באשר למה הוא למעשה אותו ח.פ. בדיוק כמו מספר תעודת הזהות שלנו, ח.פ משמעותו היא מספר 'תעודת הזהות' של החברה.

 

מדוע שחברה תקבל מספר זהות משל עצמה?


בעוד שעוסק פטור או מורשה נדרש להשתמש בתעודת הזהות שלו, לחברה בע"מ ישנה 'תעודת זהות' משל עצמה.


הסיבה לכך טמונה בעובדה שחברה בע"מ היא למעשה ישות משפטית הנבדלת ממקים העסק או ממקימי העסק.


בעוד שעוסק פטור או מורשה הוא העסק הלכה למעשה, הרי שחברה בע"מ היא ישות נפרדת המתקיימת לצד בעל/ת העסק, ובעלי העסק מחזיקים במניות בחברה.


אותו הדבר בתביעות משפטיות למשל. במידה ולקוח יבקש לתבוע עסק של עוסק מורשה, הרי שהוא יתבע את העוסק המורשה עצמו, את האדם שהקים את העסק; זאת בעוד שעם חברה בע"מ, הלקוח יתבע את החברה ולא את מי שהקים אותה.


מספר זהות חברה פרטית


מקווים אנו שעשינו סדר בנושא עם הסבר קצרצר זה, ולמען שהאסימונים הנדרשים יפלו באופן וודאי, נבהיר כי ח.פ זהו ראשי תיבות של צמד המילים 'חברה פרטית'.


כך בעת שאנו מקימים חברה בע"מ אנו למעשה מייצרים ישות חדשה, ולשם כך גם חשוב להצמיד לה מספר תעודת זהות משל עצמה.


על-כן, רק כאשר מדובר בחברה בע"מ, הרי שיהא ח.פ לחברה.


איך מבררים ח.פ של עסק?


באתר התאגידים ברשת של משרד המשפטים תוכלו לחפש הן לפי מספר תאגיד (קרי מספר ח.פ) והן לפי שמו של התאגיד (כלומר שם החברה עצמה).


מידע זה, כפי שמציין משרד המשפטים באתרו, ניתן באופן חינמי לחלוטין, ומצוין בו כי לעתים ייתכן ויהא חסר או לא מדויק. עם זאת, במידה ותרצו לברר את מספר הח.פ של חברה מסוימת, הרי שכל שעליכם לעשות הוא לכתוב את שמה של החברה.


כמו-כן, ניתן לאתר את החברה על-בסיס מספר הח.פ.


נרחיב מעט ונסביר באשר לסימון 'מפרת חוק' המופיע בטבלה זו; תוכלו לדעת אם החברה הוגדרה כך על-ידי רשם החברות, זאת בעקבות הפרה של חוק החברות. הפרות שכאלו נובעות מדיווחים / אי-דיווחים כאלו ואחרים אל הרשויות.


מתי מקבלים את מספר הח.פ?


בעת פתיחת חברה בע"מ, מתקבלת תעודת התאגדות וכן מספר החברה המהווה הלכה למעשה כמספר תעודת הזהות של העסק.


אודות משרדנו


מאמר זה הינו חלק משורת מאמרים הנכתבים על-ידי פירמת רואי חשבון EA&CO CPA, ומטרתם להעניק לקוראינו וללקוחותינו ערך מוסף במונחים שונים ושגורים בעולם העסקי והחשבונאי.


כלל ברזל המנחה אותנו בכל עת, הוא לסייע ללקוחותינו לגבש ידע בסיסי וחשוב בתחום הפיננסי. נשמח להפנותכם למאמרים נוספים שנכתבו על-ידי צוות המשרד.
 

שתפו ב
1