русский 050-881-7217

ברוטו נטו עצמאי 2023

ברוטו נטו עצמאי 2023

ברוטו נטו עצמאי 2023

ברוטו נטו עצמאי

פיתחנו במשרדינו טבלה "ברוטו נטו לעצמאי" אשר תעזור לכם לקבל החלטות מהירות בפעילות עסקית שוטפת מיום ליום, בחישוב מהיר כאן אנו כבר מתחשבים במדרגות מס של מס הכנסה וגם ביטוח לאומי בהתאם להכנסה חייבת ברמה שנתית. ניתן באופן מהיר ופשוט לבחון הכנסה שנתית שלכם מול סה"כ תשלום מימים בשנה, אחוז מס סופי ולראות הכנסה נטו לאחר תשלום המס. 

הכנסה חייבת* שנתית מס הכנסה** ביטוח לאומי סה"כ מס הכנסה** וביטוח לאומי
תשלוםשיעור סופיתשלוםשיעור סופיתשלוםשיעור סופינטו לאחר
70,000  7,000 10.00% 4,179 5.97% 11,179 15.97%58,821 
80,000  8,000 10.00% 4,776 5.97% 12,776 15.97%67,224 
90,000  9,341 10.38% 5,911 6.57% 15,252 16.95%74,748 
100,000  10,741 10.74% 7,694 7.69% 18,435 18.43%81,565 
110,000  12,141 11.04% 9,477 8.62% 21,618 19.65%88,382 
120,000  13,735 11.45% 11,260 9.38% 24,995 20.83%95,005 
130,000  15,735 12.10% 13,043 10.03% 28,778 22.14%101,222 
140,000  17,735 12.67% 14,826 10.59% 32,561 23.26%107,439 
150,000  19,735 13.16% 16,609 11.07% 36,344 24.23%113,656 
160,000  21,735 13.58% 18,392 11.49% 40,127 25.08%119,873 
170,000  23,735 13.96% 20,175 11.87% 43,910 25.83%126,090 
180,000  25,735 14.30% 21,958 12.20% 47,693 26.50%132,307 
190,000  28,017 14.75% 23,741 12.50% 51,758 27.24%138,242 
200,000  31,117 15.56% 25,524 12.76% 56,641 28.32%143,359 
210,000  34,217 16.29% 27,307 13.00% 61,524 29.30%148,476 
220,000  37,317 16.96% 29,090 13.22% 66,407 30.18%153,593 
230,000  40,417 17.57% 30,873 13.42% 71,290 31.00%158,710 
240,000  43,517 18.13% 32,656 13.61% 76,173 31.74%163,827 
250,000  46,617 18.65% 34,439 13.78% 81,056 32.42%168,944 
260,000  49,717 19.12% 36,222 13.93% 85,939 33.05%174,061 
270,000  53,196 19.70% 38,005 14.08% 91,201 33.78%178,799 
280,000  56,696 20.25% 39,788 14.21% 96,484 34.46%183,516 
290,000  60,196 20.76% 41,571 14.33% 101,767 35.09%188,233 
300,000  63,696 21.23% 43,354 14.45% 107,050 35.68%192,950 
310,000  67,196 21.68% 45,137 14.56% 112,333 36.24%197,667 
320,000  70,696 22.09% 46,920 14.66% 117,616 36.75%202,384 
330,000  74,196 22.48% 48,703 14.76% 122,899 37.24%207,101 
340,000  77,696 22.85% 50,486 14.85% 128,182 37.70%211,818 
350,000  81,196 23.20% 52,269 14.93% 133,465 38.13%216,535 
360,000  84,696 23.53% 54,052 15.01% 138,748 38.54%221,252 
370,000  88,196 23.84% 55,835 15.09% 144,031 38.93%225,969 
380,000  91,696 24.13% 57,618 15.16% 149,314 39.29%230,686 
390,000  95,196 24.41% 59,401 15.23% 154,597 39.64%235,403 
400,000  98,696 24.67% 61,184 15.30% 159,880 39.97%240,120 
410,000  102,196 24.93% 62,967 15.36% 165,163 40.28%244,837 
420,000  105,696 25.17% 64,750 15.42% 170,446 40.58%249,554 
430,000  109,196 25.39% 66,533 15.47% 175,729 40.87%254,271 
440,000  112,696 25.61% 68,316 15.53% 181,012 41.14%258,988 
450,000  116,196 25.82% 70,099 15.58% 186,295 41.40%263,705 
460,000  119,696 26.02% 71,882 15.63% 191,578 41.65%268,422 
470,000  123,196 26.21% 73,665 15.67% 196,861 41.89%273,139 
480,000  126,696 26.40% 75,448 15.72% 202,144 42.11%277,856 
490,000  130,196 26.57% 77,231 15.76% 207,427 42.33%282,573 
500,000  133,696 26.74% 79,014 15.80% 212,710 42.54%287,290 
510,000  137,196 26.90% 80,797 15.84% 217,993 42.74%292,007 
520,000  140,696 27.06% 82,580 15.88% 223,276 42.94%296,724 
530,000  144,196 27.21% 84,363 15.92% 228,559 43.12%301,441 
540,000  147,696 27.35% 86,146 15.95% 233,842 43.30%306,158 
550,000  152,137 27.66% 87,929 15.99% 240,066 43.65%309,934 
560,000  156,837 28.01% 89,712 16.02% 246,549 44.03%313,451 
570,000  161,537 28.34% 91,420 16.04% 252,957 44.38%317,043 
580,000  166,237 28.66% 91,420 15.76% 257,657 44.42%322,343 
590,000  170,937 28.97% 91,420 15.49% 262,357 44.47%327,643 
600,000  175,637 29.27% 91,420 15.24% 267,057 44.51%332,943 
610,000  180,337 29.56% 91,420 14.99% 271,757 44.55%338,243 
620,000  185,037 29.84% 91,420 14.75% 276,457 44.59%343,543 
630,000  189,737 30.12% 91,420 14.51% 281,157 44.63%348,843 
640,000  194,437 30.38% 91,420 14.28% 285,857 44.67%354,143 
650,000  199,137 30.64% 91,420 14.06% 290,557 44.70%359,443 

*הכנסה חייבת - הכנסות פחות הוצאות (רווח ממקור עצמאי מתואם למס הכנסה), בתוספת הכנסות משכורת והכנסות משותפויות אם יש בנוסף לעק עמאי.

**מס הכנסה - חישובי מס הכנסה בלי להתחשב בנקודות זיכוי וזיכויים נוספים שמקנים חיסכון בתשלום המס

 

זיכויים מס הכנסה

זיכויים מס הכנסה מקטינים את גובה תשלום בהתאם לכמות נקודות זיכוי כאשר לכל נקודת זיכוי אחת קיים ערך / שווי אשר משתנה משנה לשנה. נכון לשנת 2023:  

שווי נקודת זיכוי אחת
  לחודשלשנה
נקודת זיכוי 2352,820
נקודות ושווי הזיכוי מס הכנסה לבעל ואישה לשנה
סוגי זיכויים בעל אישה
 נקודהשווי נקודהשווי
תושב ישראל 2.005,640 2.005,640
נסיעה אל מקום עבודה 0.25705 0.25705
אישה -- 0.501,410
ילד נולד בשנת מס 1.504,230 1.504,230
ילד 1-5 2.507,050 2.507,050
ילד 6-17 0.000 1.002,820
ילד 18 0.000 0.501,410
מסיים תואר ראשון 1.002,820 1.002,820
מסיים תואר שני 0.501,410 0.501,410
מסיים תואר שלישי שנה ראשונה 1.002,820 1.002,820
שנה לאחר מסיים תואר שלישי  0.501,410 0.501,410
ילד נטולי יכולת 2.005,640 2.005,640
גרוש התחתן שנית משלם מזונות 1.002,820 --
חד הורית 0-1 1.504,230 1.504,230
חד הורית 2-5 2.507,050 2.507,050
חד הורית 6-17 1.504,230 1.504,230
חד הורית 18 0.501,410 0.501,410
פעוט 0-1 1.504,230 1.504,230
פעוט 2-5 2.507,050 2.507,050
נקודות זיכוי ושווי לעולה חדש עד 2022
זיכוי לחודש בעל/אישה
 נקודהשווי
חודשים 1-181/40.25705
חודשים 19-301/60.17470
חודשים 31-421/120.08235
נקודות זיכוי ושווי לעולה חדש לאחר 2022
זיכוי לחודש בעל/אישה
 נקודהשווי
חודשים 1-121/120.08235
חודשים 19-301/40.25705
חודשים 31-421/60.17470
חודשים 43-541/120.08235
נקודות זיכוי ושווי זיכוי לחיילים במשך 36 חודשים
זיכוי לחודש בעל אישה
 נקודהשווי נקודהשווי
חייל\חיילת לפחות 23\22 0.17470 0.17470
חייל\חיילת פחות 23\22 0.08235 0.08235

 

 

חישובים לדוגמא

דוגמא לרווק מרוויח 150,000 ש"ח בשנה

 

הכנסה חייבת*                          150,000

____________________________________

מס הכנסה                              (19,735)     - 13.16% אחוז סופי

ביטוח לאומי                            (16,609)     - 11.07% אחוז סופי

____________________________________

סה"כ מיסים                             (36,344)    - 24.23% אחוז סופי

____________________________________

נטו לאחר מיסים                       113,656 

 

זיכויים מס הכנסה                     6,345        - 2.25 נקודות זיכוי

____________________________________

נטו לאחר מיסים                       120,001 

 

חשוב להדגיש: זיכויים ניתן להפחית אך ורק מתשלום מס הכנסה בלבד, ביטוח לאומי לא מתחשבים בנקודות זיכוי לגמרי.

שתפו ב
1