русский 050-881-7217

האם עוסק פטור צריך רואה חשבון?

בכללותו, עוסק פטור הוא התיק שנפתח עבור עסק קטן ובעל היקף פעילות נמוך באופן יחסי.באם האדם שפתח את העסק מתמצא בתהליכי ההתקשרות השוטפים הנדרשים אל מול רשויות המס.

בכללותו, עוסק פטור הוא התיק שנפתח עבור עסק קטן ובעל היקף פעילות נמוך באופן יחסי.באם האדם שפתח את העסק מתמצא בתהליכי ההתקשרות השוטפים הנדרשים אל מול רשויות המס.

עם זאת, לראיית עינינו, הרי שמרבית העצמאיים והעצמאיות הפותחים עסק לראשונה בחייהם, אינם מביאים עמם ידע נרחב בענייניהם הפיננסיים וכל שכן בהתנהלות אל מול הרשויות, דבר אשר הופך את הנושא למעמסה ולמשאב הגוזל הבא על חשבון עבודתם השוטפת. במאמר שלהלן, נפרק את הנושא לגורמים וזאת כדי להעניק לכם את התשובה הרחבה והמפורטת ביותר.

 

 

פתיחת תיק עוסק פטור

 

חשוב להדגיש כי פתיחתו של תיק עוסק פטור, כמו גם עוסק מורשה, הינם תהליכים אותם ניתן לבצע באופן עצמאי. עם זאת, לרוב הדבר הינו סבוך מעט בעבור מי שאיננו התנסה בכך בעבר. ככלל, כל עצמאי שמחזור הכנסותיו השנתי איננו עולה על 99,893 ₪ בשנה, נדרש לפתיחת תיק עוסק פטור (זאת אלא אם הוא צופה שהכנסותיו יעלו, אז יפתח תיק עוסק מורשה). את פתיחת התיק ניתן לבצע אונליין באתרה של רשות המיסים, ולמלא שורה של מסמכים שונים הדולים את כל הפרטים הנדרשים. על אף שעוסק פטור איננו נדרש לתשלום מס ערך מוסף, הרי שעודנו עליו להירשם במע"מ, כמו גם לשתי הנוספות: מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

כל רשות דורשת את המסמכים הרלוונטיים לה. רואה חשבון יוכל לסייע רבות בנושא זה, ולהסיר מעל המבקשים בפתיחת התיק את הביורוקרטיה הממושכת, כמו גם את תהליך הלמידה העצמי אליו נדרש העצמאי. כמו-כן, לרואי חשבון ישנו חיבור ישיר אל המערכות המקוונות של רשות המיסים, ובכך מלאכתו היא פשוטה וקצרה הרבה יותר. במשרד רואי חשבון אדגר אגייב אנו מדגישים כי ביכולתנו לפתוח תיק עוסק פטור עד 48 שעות לכל המאוחר.

 

 

ייעוץ מס

 

נכון יהיה לומר כי מדובר בהיקף הפעילות הנמוך ביותר, אך לצד זאת, גם תיק עוסק פטור עודנו מייצג עסק עצמאי בישראל. מומלץ להיעזר ברואה חשבון שילווה את בית העסק ויתפקד כמעין יועץ המס הבוחן את גובה ההכנסות, ובודק אם ישנן אפשרויות להפחית את גובה המיסים המשולמים. נוסף על כך, רואה חשבון יבחן את ההפרשות לביטוח לאומי, דבר שלעתים גם הוא, יכול לחסוך הון לא מועט כלל.

 

 

הפן העסקי

 

אמנם אין זו חובה שעוסק פטור ייעזר בשירותיו השוטפים של רואה חשבון, אך בהסתכלות אל הטווח הרחוק, משרדי ראיית חשבון רבים מהווים כמעין מדריך עסקי ראשוני לבעלי ובעלות עסקים. ידע פיננסי וחשבונאי מעמיק, מקנה לרואה החשבון את היכולת להמליץ לבעל או בעלת עסק על התנהלות עסקית ופיננסית נכונה.

דוגמה קלאסית ומוכרת היא הוצאות מוכרות. רואה חשבון יכול להדריך את לקוחותיו על מגוון הוצאות אותן ניתן לרשום על בית העסק, ובכך לשקף היקף הכנסות נמוך יותר, ולהפחית את גובה המס. היבט זה לא חמק מעינינו במשרד רואי חשבון אדגר אגייב, ויצרנו למען לקוחותינו מדריכים מקוונים רבים המסבירים על מושגי יסוד ותהליכים בסיסיים הנוגעים לניהולו של כל עסק ועסק, ובכל היקף.

 

 

התייעצו איתנו

 

האם עוסק פטור צריך רואה חשבון? או שמא בכוחו לעשות זאת לבד? בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, אנו במשרד רואי חשבון אדגר אגייב נשמח לעמוד לשירותכם. ניתן לפנות אלינו טלפונית, או להשאיר פניה באתר ונציג ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

שתפו ב
1