русский 050-881-7217

מתי מגישים דו״ח שנתי למס הכנסה?

דו״ח שנתי כשמו כן הוא, והוא מסמך חובה אותו יש להגיש מדי שנה בעבור מס הכנסה.מטרת המסמך היא לפרט את כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום (קרי: בעל או בעלת העסק או העסק עצמו) ובאופן מקיף הכולל את הכנסותיו מנכסים העומדים לרשותו, הוצאות כגון הפקדות לקרן השתלמות וכיוצא בזאת.

דו״ח שנתי כשמו כן הוא, והוא מסמך חובה אותו יש להגיש מדי שנה בעבור מס הכנסה.מטרת המסמך היא לפרט את כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום (קרי: בעל או בעלת העסק או העסק עצמו) ובאופן מקיף הכולל את הכנסותיו מנכסים העומדים לרשותו, הוצאות כגון הפקדות לקרן השתלמות וכיוצא בזאת.

מועד הגשת הדו"ח השנתי

 

מטרת הדו״ח שנתי מראות עיניה של מס הכנסה, היא להסתייע בו למען מעקב סדיר אחר היקף פעילותו הפיננסית של בעל או בעלת העסק.

מדי שנה, ניתן להגיש את הדוח השנתי עד לתאריך ה-30.4 בשנה העוקבת לשנת המס. חשוב לציין כי באפשרותם של המגישים לבקש הארכה מטעם פקיד השומה. את בקשת ההארכה ניתן לבצע עצמאית, או באמצעות משרד רואי החשבון. במקרים ובהם הדו"ח השנתי נערך על-ידי משרד ראיית החשבון ועולה כי ישנו עיכוב בהבאת כלל הפרטים הנדרשים למען הכנת הדו"ח, הרי שהמשרד יעשה זאת על דעת עצמו, ויידע את בעל העסק בנושא. בנוסף, חשוב לציין כי במקרים ובהם ישנו משרד רואי חשבון מייצג, הרי שבאפשרותו לקבל הארכה מטעם פקיד השומה למועדים מאוחרים אף יותר.

 

 

מה יקרה אם לא אגיש את הדו"ח? או אפספס את מועד ההגשה?

 

במידה והדו"ח השנתי לא יתקבל במשרדי מס הכנסה, הרי שבעל או בעלת העסק ייקנסו באלפי שקלים, וזאת עבור כל חודש וחודש במהלכו הדו"ח מתאחר. ככלל, חשוב לשמור על התנהלות נכונה ונקייה משגיאות אל מול רשויות המס, זאת כיוון שניתן להטיל סנקציות נוספות ה'מסמנות' את העסק באור שלילי.

דוגמה לכך היא שלאחר כשנה, במידה והדו"ח השנתי לא הוגש, מחשבי מס הכנסה קובעים שומה אוטומטית. שומה זו לרוב לא תהלום בשום צורה את רווחיו של בית העסק, ותעיב על שגשוגו הכלכלי. עוד כדאי לציין, כי אי-הגשת דו"ח שנתי מזמנת גם חקירה פלילית במשטרה, וזאת כיוון שהיא נחשבת לעבירה לכל דבר ועניין, לרבות רישום פלילי.

 

 

לא קיבלתי תזכורת ממס הכנסה ושכחתי, האם זה יכול לסייע במידה ואיחרתי במועד?

 

כל אדם וכל עסק שלהם תיק במס הכנסה, מחויבים בהגשת הדו"ח. חשוב לציין כי מס הכנסה אכן מקפיד על שליחתן של תזכורות, אך גם אם התזכורת 'התפספסה' מסיבות כאלו ואחרות, הרי שהיא איננה פוטרת או מקלה על הנישום.

 

 

העסק שלי למעשה לא ייצר הכנסות בשנה שהייתה, האם אני עדיין מחויב בהגשת דו"ח שנתי?

 

יש לדעת כי גם עסק שאיננו מייצר רווחים כלל, אך עודנו בעל תיק במס הכנסה, מחויב בהגשת הדו"ח. ההחלטה אם אכן ניתן או לא ניתן להגיש את הדו"ח איננה נתונה בידינו, ויש לפנות לשם כך אל פקיד השומה הרלוונטי.

 

 

התייעצו עמנו

 

במשרד רואי חשבון אדגר אגייב מלווה עסקים קטנים וגדולים כאחד, תוך הקפדה על מתן ייעוץ חשבונאי בגובה העיניים, הכוונה עסקית, ייעוץ מס וביצוע כלל הדו"חות התקופתיים הנדרשים על-ידי רשויות המס. בכל שאלה והתייעצות בנושא, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה ונשוב אליכם בהקדם.

שתפו ב
1