русский 050-881-7217

פתיחת תיק בביטוח לאומי

פתיחת תיק בביטוח לאומי נערכת באופן מקוון באתרו של המוסד לביטוח לאומי. ניתן לפתוח את התיק עצמאית כפי שיוצג להלן, או להיעזר בשירותיו של רואה חשבון.

פתיחת תיק בביטוח לאומי נערכת באופן מקוון באתרו של המוסד לביטוח לאומי. ניתן לפתוח את התיק עצמאית כפי שיוצג להלן, או להיעזר בשירותיו של רואה חשבון.

כל עצמאי במדינת ישראל המקים עסק, מחויב ליידע על כך את המוסד לביטוח לאומי, ולעשות זאת על-ידי פתיחתו של תיק. פתיחת תיק בביטוח לאומי נועדה לשתי מטרות: האחת: להקנות למוסד לביטוח לאומי את היכולת לגבות את דמי הביטוח מהכנסותיו של העצמאי. גבייה זו מצטרפת לתשלומים שכל עצמאי ועצמאית במדינת ישראל נדרשים להעבירם גם אל מס הכנסה ומע"מ. השנייה: לאפשר צינור תקשורת בין העצמאי לבין המוסד לביטוח לאומי, וזאת במידה ויתממש תרחיש בריאותי אשר יוביל לאובדן כושר השתכרותו של העצמאי, או לידה או כל זכאות לקצבה אחרת.

 

 

האם תשלום דמי ביטוח לאומי הינם חובה?

 

בעיקר בחודשים הראשונים לפתיחתו של עסק עצמאי, רבים בוחנים את האפשרות להקלות שונות למען הפחתת ההוצאות. ראשית, בשונה ממע"מ שאיננו חל על עוסק פטור, החוק מחייב כל עצמאי ועצמאית בתשלום דמי ביטוח לאומי. שנית, חשוב לציין כי על אף שמדובר בחובה, הרי שזהו גם אלמנט הממגן ומשמר את בטחונו הכלכלי הבסיסי של העצמאי, וזאת כאמור, עקב מקרים שונים של אובדן השתכרות זמני או קבוע.

 

 

כיצד מתחילים בפתיחת התיק?

 

את תיק העצמאי בביטוח לאומי יש לפתוח בטרם הקמתו של העסק בפועל, זאת בדומה למע"מ ומס הכנסה. הרישום במשרדיו של המוסד לביטוח לאומי נעשה באופן מקוון. הטופס העונה לשם טופס דין וחשבון רב שנתי, ניתן למילוי בלינק הבא, ובו יהיה עליכם למלא את פרטיכם האישיים וכן פרטים משלימים על אופי העבודה והיקפה. שימו לב כי בכפוף למידע שתגישו בטופס, כך יוחלט על גובה דמי הביטוח אותם תשלמו. על-כן, מומלץ שלא לעשות זאת בחופזה, וכל שכן לערוך את הקובץ יחד עם רואה חשבון, כך שהפרטים ישוקפו באופן המדויק ביותר.

 

 

מהו תיק ניכויים בביטוח לאומי?

 

פתיחת תיק ניכויים בביטוח לאומי הינו תהליך הנדרש על עצמאי אשר עתיד להעסיק עובדים. מטרת פתיחת תיק הניכויים היא לאפשר למעביד להפריש את דמי הביטוח אותם הוא גובה מעובדיו.

 

 

כיצד מודיעים על סגירת תיק בביטוח לאומי?

 

בדומה פתיחת תיק בביטוח לאומי, כך גם הפסקת עבודה כעצמאי מדווחת על-ידי הגשתו של טופס דין וחשבון שנתי. חשוב לציין שגם את תהליך הסגירה ניתן ואף מומלץ לערוך עם רואה חשבון, וזאת כדי להבטיח שלא יישארו קצוות פתוחים וכי הדבר ייעשה באופן הרמטי.

 

 

פתיחת תיק בביטוח לאומי עם רואה חשבון

 

אנו גאים ומתגאים ללוות את לקוחותינו יד ביד. בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, או בנושאים נוספים הקודמים לפתיחתו של בית העסק, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר ונשוב אליכם בהקדם.

שתפו ב
1