русский 050-881-7217

מה הן מקדמות מס הכנסה

מהן מקדמות מס הכנסה? כל עסק מחויב בתשלום מיסים למס הכנסה, מיסים המחושבים על-בסיס גובה הרווחים השנתיים. מקדמות המס נועדו לאפשר תשלומים לאורכה של השנה.

מהן מקדמות מס הכנסה? כל עסק מחויב בתשלום מיסים למס הכנסה, מיסים המחושבים על-בסיס גובה הרווחים השנתיים. מקדמות המס נועדו לאפשר תשלומים לאורכה של השנה.

מה הן מקדמות מס הכנסה?

 

כל עצמאי וכל חברה מחויבים בתשלום מיסים למס הכנסה, מיסים המחושבים על-בסיס גובה הרווחים, קרי הכנסות העסק עלו על ההוצאות. בהגדרה, על העצמאיים והעצמאיות לשלם מס הכנסה בעבור רווחיהם השנתיים, קרי רק עם הגשתו של הדו"ח השנתי, יכולות רשויות המס להבין את גובה הסכום אותו יוכלו לגבות. בפועל, מס הכנסה איננו ממתין לבואו של הדו"ח השנתי, ומבקש לקבל את תשלומיו השונים באופן חודשי או דו-חודשי. על-כן, מס הכנסה מעריך מה יהיו רווחיו העתידיים של בית העסק, ועל-פי זאת קובע את מקדמות המס.

 

 

כיצד נקבעות מקדמות מס הכנסה עבור עסק חדש?

 

כפי שניתן להבין מפסקת הקדמה זו, הרי שאחוזי תשלום המס מתבסס ברובו על הרווח השנתי של בית העסק אשר דווח בדו"ח השנתי, ושמשקף את הכנסותיו בשנה שעברה. אם כך הדבר, כיצד בכוחו של מס הכנסה לקבוע מקדמות מס עבור עסק שזה עתה פתח את דלתותיו? במקרים אלו, מס הכנסה נוהג לקבוע את מקדמות המס בהתבסס על אחוז התשלום הנהוג בתחום בו מתמקד בית העסק. מקדמות אלו מטבען, משתנות משנה לשנה שכן בהתאם לדו"ח השנתי, מס הכנסה מתכוונן ומתאים את עצמו להיקף פעילותו הפיננסית של העסק.

 

 

כעסק עלינו להיות עם האצבע על הדופק

 

מתפקידו של משרד רואי חשבון להימצא בכל עת עם האצבע על הדופק, ולהבין את התמורות והשינויים הפיננסיים המאפיינים את לקוחותיו. מקדמות מס הכנסה אשר אינן משקפות את העלייה בהכנסות בית העסק, עלולות להביא לכך שבעל או בעלת העסק יידרשו להשלמת המס החסר לאחר הגשת הדו"ח השנתי. בד בבד, חשוב לשים לב שאם הכנסות בית העסק יורדות, הרי שניתן להפחית את מקדמות המס ובכך לקבל יותר 'אוויר לנשימה'. בנושא זה ראו גם תכנוני מס.

 

 

אני מעוניין לדייק את מקדמות המס ככל הניתן, האם זה מומלץ?

 

רואי חשבון רבים נוטים 'להפריז' מעט בגובה תשלומי המס (וכמובן בתיאום על הלקוח ובהתאם ליכולתו הכלכלית ואישורו). זאת כיוון שקבלת החזר מס לאחר הגשת הדו"ח השנתי, עדיפה על דרישת תשלום נוספת. איננו מתכוונים רק להפתעה החיובית שבדבר קבלת הודעה על החזר מס; דעו והישמרו: ככל שיתברר שעליכם להשלים מס חסר למס הכנסה, הרי שלאותו המס יתלוו גם הצמדה וריבית. אותו הדבר גם מתרחש לכיוון ההפוך, וכאשר ישנו החזר מס ממס הכנסה, הרי שהוא מתקבל עם הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

משרד רואי חשבון אדגר אגייב מלווה עצמאיים ועצמאיות, עסקים וחברות בכל היקף. לרשות המשרד מחלקות המספקות את שירותיהן עבור עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות בע"מ ועד לתאגידים. מאמר זה העונה על השאלה מה הן מקדמות מס הכנסה, הינו חלק משורת מאמרים אותם אנו כותבים ומעלים למדריכים שבאתר ובהם תמצאו מידע מקיף ובגובה העיניים. בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, וכן לקבלת פרטים על שירותי ראיית החשבון והנהלת החשבונות שבמשרדנו, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

 

 

מדרגות מס הכנסה חודשית

מס הכנסה 2023
מדרגות מס מיגיעה אישית ב- ₪
הכנסה חודשיתאחוזסכום המסמס מצטבר
 עד6,790 10%679 679
מ6,791 עד9,730 14%411 1,090
מ9,731עד15,620 20%1,1782,268
מ15,621 עד21,710 31%1,8884,156
מ21,711 עד45,180 35%8,21412,370
מ45,181עד58,190 47%6,11418,484
מ58,191  50%  

 

מדרגות מס הכנסה שנתית

מס הכנסה 2023
מדרגות מס מיגיעה אישית ב- ₪
הכנסה שנתיתאחוזסכום המסמס מצטבר
 עד81,480 10%8,148 8,148 
מ81,480 עד116,760 14%4,939 13,087 
מ116,760 עד187,440 20%14,136 27,223 
מ187,440 עד260,520 31%22,655 49,878 
מ260,520 עד542,160 35%98,574 148,452 
מ542,160 עד698,280 47%73,376 221,828 
מ698,280  50%  

 

נקודות זיכוי

 

ערך נקודת זיכוי אחת     
  לחודשלשנה     
נקודת זיכוי 2352,820     
         
נקודות וערך הזיכוי לבעל ואישה (שנתי)
זיכוי לשנה בעל   אישה
 נקודהערך   נקודהערך
תושב ישראל 2.005,640   2.005,640
נסיעה אל מקום עבודה 0.25705   0.25705
אישה --   0.501,410
ילד נולד בשנת מס 1.504,230   1.504,230
ילד 1-5 2.507,050   2.507,050
ילד 6-17 0.000   1.002,820
ילד 18 0.000   0.501,410
מסיים תואר ראשון 1.002,820   1.002,820
מסיים תואר שני 0.501,410   0.501,410
מסיים תואר שלישי שנה ראשונה 1.002,820   1.002,820
שנה לאחר מסיים תואר שלישי  0.501,410   0.501,410
ילד נטולי יכולת 2.005,640   2.005,640
גרוש התחתן שנית משלם מזונות 1.002,820   --
חד הורית 0-1 1.504,230   1.504,230
חד הורית 2-5 2.507,050   2.507,050
חד הורית 6-17 1.504,230   1.504,230
חד הורית 18 0.501,410   0.501,410
פעוט 0-1 1.504,230   1.504,230
פעוט 2-5 2.507,050   2.507,050
         
נקודות זיכוי וערך לעולה חדש/תושב חוזר עד 2022 (חודשי)     
זיכוי לחודש בעל/אישה     
 נקודהערך     
חודשים 1-181/40.25705     
חודשים 19-301/60.17470     
חודשים 31-421/120.08235     
         
נקודות זיכוי וערך לעולה חדש/תושב חוזר לאחר 2022 (חודשי)     
זיכוי לחודש בעל/אישה    
 נקודהערך     
חודשים 1-121/120.08235     
חודשים 19-301/40.25705     
חודשים 31-421/60.17470     
חודשים 43-541/120.08235     
         
נקודות וערך זיכוי לחייל/חיילת במשך 36 חודשים
זיכוי לחודש בעל   אישה
 נקודהערך   נקודהערך
חייל\חיילת לפחות 23\22 0.17470   0.17470
חייל\חיילת פחות 23\22 0.08235   0.08235
שתפו ב
1