русский 050-881-7217

הכנת שכר

תהליך הכנת שכר לעובדים שכירים על ידי המעסיק הינו תהליך מורכב ביותר, ואף רגיש מאד נוכח החשיבות הרבה ששני הצדדים מייחסים לנושא זה, ולכן חשוב מאד לבצעו בקפידה רבה ובהתאם להוראות החוק.

תהליך הכנת שכר לעובדים שכירים על ידי המעסיק הינו תהליך מורכב ביותר, ואף רגיש מאד נוכח החשיבות הרבה ששני הצדדים מייחסים לנושא זה, ולכן חשוב מאד לבצעו בקפידה רבה ובהתאם להוראות החוק.

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע כי כל בעל עסק שמעסיק עובדים שכירים חייב לא רק לשלם להם את שכרם, אלא גם למסור להם תלוש שכר ברור, מלא, ומפורט, וזאת מדי חודש בחודשו ועד ל-9 לחודש הקלנדארי שלאחר החודש שעבורו השכר משולם (סעיף 24 לחוק). מעסיק שמפר את הוראות החוק ואיננו מוסר לעובד שלו תלוש שכר, או שהוא מוסר לו תלוש שאיננו מלא ומפורט כדין, מבצע עבירה פלילית, בגינה הוא חשוף לקבלת קנס כספי (סעיף 25 לחוק), ולתשלום פיצויים לדוגמא לעובד, ללא הוכחת נזק, בסך של עד 5,000 ₪ לכל תלוש (סעיף 26א לחוק). לפיכך, חשוב גם מסיבה זו להקפיד על אופן הכנת תלוש השכר ומסירתו לעובד.

 

סיבה נוספת בגינה יש להקפיד בעניין תלוש השכר נובעת מהעובדה לפיה המדובר במסמך שמעיד לכאורה על מצבו הפיננסי של העובד, ועל כן ייתכן שהוא יידרש להציגו בפני כל מיני גורמים כתנאי לקבלת דבר מה מהם. כך, למשל, העובד יידרש להציג את תלושי השכר שלו כאשר הוא יפנה לבנק לצורך קבלת הלוואה, או כאשר הוא יפנה לבעל נכס שאותו הוא יהיה מעוניין לשכור, או כאשר הוא יפנה למוסדות שונים לצורך קבלת סיוע כספי, וכיו"ב. לפיכך, חשוב להקפיד על אופן הכנת תלוש השכר כך שהוא אכן יישקף נאמנה את השכר שמשולם לו, ואשר עליו מסתמכים גורמים אלו.

 

 

כיצד מתבצע תהליך חישוב השכר והכנת שכר?

 

תהליך חישוב השכר הינו תהליך מורכב ביותר, אשר צריך לקחת בחשבון שורה ארוכה של אלמנטים שונים, וממספר מקורות נפרדים. אלמנטים אלו כוללים חוקים שונים (כגון חוק הגנת השכר, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק גיל פרישה, חוק הביטוח הלאומי, ועוד), דברי פסיקה, תנאי הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי שחל על העובד, נתונים אישיים של העובד (מצב משפחתי, מקום מגורים, וכיו"ב), מספר הימים שהעובד עבד במהלך החודש, תקופת הוותק שלו במקום העבודה, מימוש ימי מחלה של העובד, מימוש ימי חופשה של העובד, תנאים סוציאליים שונים שמגיעים לעובד, הפרשות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות, ועוד.

 

כדי לקחת בחשבון את כל הנתונים הללו ולשקלל אותם כראוי, עסקים רבים נוהגים להיעזר בתוכנות שכר ממוחשבות. תהליך חישוב השכר נעשה לרוב על ידי בעלי מקצוע שונים, כגון מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, רואי חשבון, וחשבי שכר. כל אלו צריכים להיות בעלי ידע ובקיאות בשורה ארוכה של נושאים, כפי שיפורט בהמשך הדברים להלן.

 

 

מהם הפרטים שיש לציין בתלוש השכר?

 

הפרטים שיש לציין בתלוש השכר מפורטים בתוספת לחוק הגנת השכר. מדובר ברשימה ארוכה של פרטים שונים ומגוונים, אשר כוללים בעיקרם את הפרטים הבאים:

 

מידע פורמאלי

 

 1. פרטי העובד: שם פרטי, שם משפחה, ומספר תעודת הזהות.
 2. פרטי המעסיק: שם, מספר תעודת זהות או מספר תאגיד, כתובת מקום העבודה.
 3. אופן תשלום השכר: אם השכר אינו משולם ישירות לעובד, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם לו השכר. אם התשלום נעשה באמצעות העברה לחשבון בנק, יש לציין את פרטי חשבון הבנק.

 

 

נתוני חישוב השכר

 

 1. תקופת הוותק של העובד, כולל תאריך תחילת ההעסקה (במקרה של חילופי מעסיקים יש לציין ותק מצטבר).
 2. סוג תשלום השכר של העובד: עובד במשכורת חודשית (יש לציין גם את היקף המשרה), או עובד בשכר לפי חישוב שעתי או יומי. לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג בהתאם להסכם קיבוצי, יש לציין גם את דירוג העובד ודרגתו.
 3. תקופת העבודה של העובד שעבורה משולם השכר, כולל שעות וימי העבודה בהן עבד העובד. אם מדובר בעובד שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה, יש לציין זאת.
 4. מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש על ידי העובד, ומספר הימים שנותרו לו.
 5. סך כל שכר העובד, כולל השכר הרגיל, השכר בגין שעות נוספות ומספרן, תשלומי דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, ועוד. בנוסף יש לפרט גם את סך כל סכומי השכר והתשלומים האחרים שחייבים במס הכנסה, הסכומים שחייבים בדמי ביטוח לאומי, והסכומים שמובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות.
 6. החזר הוצאות נסיעה.
 7. ניכויים: ניכוי מס הכנסה, ניכוי דמי ביטוח לאומי, ניכוי דמי ביטוח בריאות, ניכוי הפרשות עובד לביטוח פנסיוני/קופת גמל, וכל ניכוי אחר.
 8. הפרשות מעסיק לביטוח פנסיוני/קופת גמל וקרן השתלמות.
 9. שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שמעודכנים לתקופת התשלום. לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק זה, בהתאם לגילו של העובד.

 

 

מהם הנושאים שיש להתמצא בהם לצורך תהליך חישוב השכר?

 

כדי שמי שמופקד על הכנת תלושי השכר בעסק אכן יכין אותם כראוי, עליו להיות בעלי ידע ובקיאות בנושאים הבאים:

 

 • דיני מס הכנסה, בכל הקשור להגדרת רכיבי ההכנסה, שווי ההכנסה, מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר, נקודות זיכוי, זיכויים אישיים (משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי), הכנסות פטורות, מיסוי קופות גמל, ועוד.
 • דיני עבודה, בכל הקשור לדברי חקיקה, דברי פסיקה, תנאי הסכמים קיבוצים, ותנאי הסכמי העסקה אישיים, אשר עוסקים בשכר העובד וזכויותיו בנושא זה.
 • חוק הביטוח לאומי, בכל הקשור להכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי, ועוד.
 • ביטוח פנסיוני, בכל הקשור לקרנות הפנסיה וקופות הגמל, סוגי פנסיה (פנסיה תקציבית ופנסיה מצטברת, פנסיה מקיפה ופנסיה יסוד), רצף זכויות והקפאת זכויות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימלית.
 • שימוש בתוכנת חישוב שכר, בכל הקשור להזנת הנתונים הרלוונטיים והפקת תלושי השכר.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון אדגר אגייב המספק שירותי ראיית חשבון לעסקים גדולים וקטנים. משרדנו שמח להעניק שירות הכנת שכר במיקור חוץ, ועושה זאת בהצלחה יתרה עבור מגון עסקים בסדרי גודל משתנים מעסקים המנוהלים על-ידי עוסק מורשה, דרך חברות בע"מ ועד לתאגידים. בכל שאלה והתייעצות, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני, להשאיר פניה באתר או לפנות אלינו בוואטסאפ.

שתפו ב
1