русский 050-881-7217

מהו דו"ח מע"מ?

דו"ח מע"מ הוא מסמך פיננסי המסכם את העסקאות הזכאות למע"מ של חברה על פני תקופת חשבונאות מוגדרת, ומסייע לחברה להשלים את החזר המע"מ שלה. עוסקים רשומים במע"מ צריכים להגיש את הדוח התקופתי - בהתאם לתקופת הדיווח שנקבעה עבורם.

דו"ח מע"מ הוא מסמך פיננסי המסכם את העסקאות הזכאות למע"מ של חברה על פני תקופת חשבונאות מוגדרת, ומסייע לחברה להשלים את החזר המע"מ שלה. עוסקים רשומים במע"מ צריכים להגיש את הדוח התקופתי - בהתאם לתקופת הדיווח שנקבעה עבורם.

חובתו של עסק או עוסק, רשומים במע"מ, לגבות מע"מ על מכירות וזכותם לדרוש בחזרה את המע"מ על כל רכישה שבוצעה על ידי העסק או העוסק המורשה. אך במקום לשלם ולתבוע את החזר המע"מ מיד בתום כל עסקה, מרוכזות כל העסקאות יחד בתום כל תקופת חשבונאות מוסכמת ומוגשת דרישה להחזר מע"מ בכל תקופה מחדש.

 

מה זה מע"מ?

 

מע"מ - מס ערך מוסף הוא מס עקיף (מס המוטל על הוצאות ועסקות שונות, שהחייבים בו, אינם נושאים בעצמם בנטל המס, אלא מגלגלים אותו לפתחו של הצרכן הסופי). 

 

המע"מ מוטל על מוצרי צריכה בכל שלב בשרשרת האספקה, החל מחומרי גלם ועד לשלב הקמעונאי הסופי. המע"מ מוטל על הערך המוסף בכל אחד משלבי הייצור וההפצה. המע"מ המשולם על תשומות (סך המשאבים, העבודה והעלויות הכרוכים בתהליך) מופחת מהמע"מ הנגבה על המוצרים או השירותים הסופיים (תפוקות).

 

המע"מ קיים במדינות רבות ברחבי העולם ושיעורי המס אינם אחידים בין המדינות. המע"מ הוא מקור קבוע להכנסות הממשלות, ומטרתו לכנס את תוספות הערך הכרוכות בהליכי הייצור וההפצה דרך מיסוי ההפרשים שבין תפוקות ותשומות לאורך כל השלבים.
 

המע"מ נגבה על ידי העסקים השונים, בכל אחד משלבי העסקה וההכנסות ממנו מועברות לרשויות המדינה ואינן נשארות אצל גובי המס. חשוב עם זאת לדעת כי ישנן עסקאות פטורות ממס (עסקאות שיעורי אפס) על מוצרים ושירותים מסוימים ובארץ קיים גם אזור סחר חופשי באילת.

 

לקריאה מורחבת בנושא מע"מ >>>
 

דיווח מע"מ
 

חובת דיווח מע"מ מוטלת על כל העסקים הרשומים במע"מ על פי חוק, המפרט את דרישות הדיווח, תדירות הגשת המע"מ, מועדים להגשת מע"מ, והעונשים המוטלים על אי ציות.

 

דוח המע"מ, המוגש לרשויות המס, מפרט את המע"מ שנגבה על מכירות ומשולם על קניות. את דו"ח המע"מ יש להגיש, בהתאם לגודל העסק, על בסיס חודשי או דו-חודשי. התאריך האחרון הקבוע בחוק, להגשת דו"ח המע"מ הוא, אלא אם כן פורסם אחרת, ה-15 לחודש העוקב.

 

דו"ח המע"מ חייב להיות מדויק ומחושב ללא טעויות, שגיאות או אי התאמות על מנת להימנע מהיתקלויות לא נעימות עם רשויות המס.
 

מה כולל טופס דיווח מע"מ?
 

טופס דיווח מע"מ משמש עסקים לדיווח על העסקאות חייבות המע"מ שלהם וחישוב גובה המע"מ שהם חייבים לרשויות המס. הטופס אמור להכיל את הפרטים הבאים:

 

 • שם העסק ומספר הע"מ (עוסק מורשה) או רישום החברה
 • תקופת הדיווח 
 • פרטי ההתקשרות,
 • סך המכירות החייבות במס
 • שיעורי המע"מ חלים
 • המע"מ שנגבה על המכירות או השירותים
 • סך כל הרכישות החייבות במס
 • המע"מ ששולם על רכישות
 • סך מע"מ תשומות
 • מע"מ נטו לתשלום או להחזר
   

בנוסף לכל אלה חשוב שיהיה מצורף מידע נוסף ובו יצוינו:
 

 • התאמות או תיקונים לדוחות קודמים.
 • מכירות פטורות, ועוד.

 

התייעצו עם משרדנו

 

משרד רואי חשבון EA&CO CPA מעניק מעטפת חשבונית-פיננסית מלאה ללקוחותיו, וצועד יחד עם העסק יד ביד.

 

בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור קשר טלפוני עם משרדנו או להשאיר פניה, ונשוב אליכם בהקדםה אפשרי.

שתפו ב
1