русский 050-881-7217

ביקורת מס

ביקורת מס הינה ביקורת שרשויות מס הכנסה עורכים בעסקים עצמאיים כדי לברר האם הם מנהלים את ספריהם כדין ומדווחים על מלוא הכנסתם האמיתית, או שמא הם מעלימים מס. כלומר, מטרת הביקורת הינה להשוות בין הדיווחים של הנישומים לרשויות מס הכנסה לבין הממצאים בשטח.

ביקורת מס הינה ביקורת שרשויות מס הכנסה עורכים בעסקים עצמאיים כדי לברר האם הם מנהלים את ספריהם כדין ומדווחים על מלוא הכנסתם האמיתית, או שמא הם מעלימים מס. כלומר, מטרת הביקורת הינה להשוות בין הדיווחים של הנישומים לרשויות מס הכנסה לבין הממצאים בשטח.

מהי ביקורת מס?

 

הביקורת נערכת מכח סעיף 135 לפקודת מס הכנסה, אשר מקנה לרשות המסים את הסמכות "להשיג ידיעות" שיכולים לסייע לבירור הכנסתו האמיתית של הנישום. ביקורת המס נערכת לרוב באופן פיזי בבתי העסק, במפתיע וללא תיאום מראש, ובאמצעות מפקחי מס הכנסה (בדרך כלל שניים), עובדי חטיבת ניהול הספרים של רשות המסים. לעתים הביקורת נערכת תוך תיאום מראש עם הנישום. הביקורת המתואמת יכולה להתבצע בבית העסק של הנישום, או באמצעות הזמנת הנישום להגיע עם חומר רלוונטי למשרדי פקיד השומה, וזאת בדרך כלל כשאין לנישום בית עסק. אם הנישום מנהל את העסק שלו מביתו הפרטי, הביקורת יכולה להיערך אף בביתו, אם כי בכפוף להסכמתו מראש ובכתב. אין ספק שביקורת מס הינה אירוע שאיננו נעים לבעל העסק, ואף מפחיד, ובמיוחד כשהיא נערכת במפתיע. אולם מי שמקפיד דרך קבע לנהל את ספריו כדין, ולהתנהל באופן נכון במהלך הביקורת, יכול להגדיל משמעותית את סיכוייו לעבור אותה בהצלחה.

 

 

מהן הסיבות לביצוע ביקורת מס בבית עסק ספציפי?

 

כל נישום שנערכה אצלו ביקורת מס, תוהה באופן טבעי מדוע דווקא הוא זכה לכבוד המפוקפק הזה. מפקחי מס נכנסה נוהגים לערוך את ביקורות המס בבתי העסק בהתאם לתוכנית עבודה תקופתית, וזאת בדרך כלל בשל אחת מהסיבות הבאות:

 1. העסק עלה במדגם אקראי של עסקים בתחום ובאזור גיאוגרפי מסויימים.
 2. התקבל מידע מודיעיני ספציפי לגבי העסק.
 3. לעסק יש ריבוי דרישות להחזרי מע"מ, דבר שעלול לעורר חשד בדבר ניכוי הוצאות שאינן מוכרות, או הוצאות פיקטיביות.
 4. העסק מדווח על רווחים מזעריים, או הפסדים, בשנים רבות ורצופות, ובאופן שאינו תואם את ביצועי הענף.

 

 

מהם הסוגים של ביקורת המס?

 

קיימים שני סוגים עיקריים של ביקורת מס הכנסה: ביקורת ניהול ספרים וביקורת ניכויים. מפקח מס הכנסה שמבצע את ביקורת המס חייב להודיע לנישום, עם כניסתו לבית העסק, איזה סוג של ביקורת הוא עומד לבצע בו.

 

 

ביקורת ניהול ספרים

 

ביקורת ניהול ספרים נועדה לבדוק האם בית העסק ממלא אחר הוראות ניהול הספרים שחלות עליו בהתאם להוראות מס-הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. ביקרת זו בודקת בעיקר ביצוע רישום מיידי, מלא, ונכון של התקבולים וההכנסות של העסק, באמצעות הוצאת חשבוניות מס וקבלות, וזאת על מנת לאתר אי רישום שמהווה העלמת הכנסות. לשם כך, מפקחי מס הכנסה נוהגים לדרוש מהנישום להציג להם את חשבוניות המס והקבלות האחרונות שהופקו על ידי בית העסק, את הקופה וספר הקופה, או את כרטסת הקופה בהנהלת החשבונות. לעתים המפקחים גם נוהגים לבצע "קניית ביקורת" לפני שהם מזדהים בפני הנישום, ולפעמים אף בימים שקדמו ליום ביצוע הביקורת, ולאחר מכן הם בודקים במהלך ביצוע הביקורת האם אותה קניה נרשמה כדין.

 

 

ביקורת ניכויים

 

ביקורת ניכויים נועדה לבדוק האם ההוצאות שנרשמו בעסק הינן הוצאות שמותר לנכות, והאם הן נרשמו בהתאם לחוק. בנוסף, ביקורת זו בודקת את הניכויים במקור ממשכורות העובדים ומהתשלומים לספקים. לשם כך, מפקחי מס הכנסה נוהגים לדרוש מהנישום להציג לו כרטסות וקלסרי פקודות יומן של הוצאות שנחשבות לבעייתיות, כגון נסיעות לחו"ל, כיבודים, והוצאות רכב וטלפון.

 

 

מי רשאי לבצע ביקורת מס?

 

ביקורת המס ניתנת לביצוע רק על ידי פקיד השומה או מפקח מורשה של מס הכנסה, שהוסמך בכתב על ידי פקיד השומה לבצע ביקורת מס. על מנת לוודא שמי שמבקש להיכנס לבית העסק שלכם ולבצע בו ביקורת אכן מוסמך לבצע אותה, הנכם רשאים בהחלט לדרוש ממנו להציג בפניכם את המסמכים הבאים:

 1. תעודה שמעידה על היותו מבקר מטעם החטיבה לניהול ספרים ברשויות מס הכנסה.
 2. צו מאת פקיד השומה שמסמיך אותו לבצע ביקורת בעסק שלכם.

 

 

מה מותר למפקחי מס הכנסה לעשות במהלך ביקורת המס?

 

בהתאם להוראות סעיפים 135(2) ו-(3) לפקודת מס הכנסה, מפקחי מס הכנסה רשאים לבצע את הפעולות הבאות לצורך ביצוע ביקורת המס בבית העסק:

 1. כניסה לבית העסק ובדיקתו. מותר למפקחי מס הכנסה להיכנס לבית העסק של הנישום, ולבדוק בו את המלאי העסקי, הקופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים, רשומות וכל תעודה אחרת שנוגעים לאותו העסק, ולדרוש הסברים לגביהם.
 2. דרישה להציג את ספרי החשבונות. מותר למפקחי מס הכנסה לדרוש מהנישום או מ-"פקיד אחראי" (איש כספים שכיר או חיצוני) בעסק להציג בפניו את כל ספרי החשבונות של העסק או לגלות לו היכן הם נמצאים, להיכנס למקום הימצאם, לבדוק אותם, ולדרוש הסברים לגביהם. לפיכך, אם מערכת הנהלת החשבונות נמצאת במקום כלשהו מחוץ לבית העסק, ולמשל במשרד רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס חיצוני, המפקחים רשאים להגיע גם למקום זה, ולבדוק אותה שם.
 3. תפיסת מסמכים. רק אם למפקחי מס הכנסה יש גם צו לתפיסת מסמכים, הם רשאים לקחת במהלך הביקורת כל מסמך שנוגע לעסק. מסמכים אלו יוחזרו לנישום תוך 3 חודשים מיום לקיחתם, אלא אם קודם לכן הוגשה נגדו תביעה פלילית בגינם בשל ביצוע עבירה על הוראות פקודת מס הכנסה.

 

מה אסור למפקחי מס הכנסה לעשות במהלך ביקורת המס?

 

 1. ביצוע חיפוש בגוף או בחפצים אישיים. לפי הפסיקה, מפקחי מס הכנסה אינם רשאים לערוך חיפוש על גופו או בחפציו האישיים של הנישום או מי מעובדיו לצורך חיפוש אחר תקבולים עסקיים שלכאורה לא נרשמו (ע"א 520/83 מיכאל דון נ' פקיד שומה גוש דן). קיימת חזקה לפיה סכום כסף/צ'ק שנמצא על גופו של הנישום או בחפציו האישיים איננו נחשב כתקבול עסקי, כל עוד אין הוכחה לכך. לפיכך, מפקח מס הכנסה אינו רשאי לפגוע בפרטיות הנישום, ולפשפש בגופו או בחפציו האישיים, בהיעדר ראיה לפיה יש שם "מסמכים הנוגעים לעסק". לעומת זאת, כאשר מדובר בסכומי כסף/צ'קים שנמצאו במקום אחר בבית העסק, כגון בקופה, במגירות, ביומן העסק או על שולחן בעל העסק או עובדיו, אזי הדבר מהווה ראיה נסיבתית לכאורה שהמדובר בתקבולים עסקיים לכאורה, ועל כן המפקח רשאי לעיין בהם, ולבדוק במערכת החשבונות האם הם אכן נרשמו. לפיכך, אם המפקח דורש לערוך חיפוש על גופו או בחפציו האישיים של הנישום תוך חריגה מסמכותו כאמור לעיל, הנישום רשאי לסרב לדרישה זו. אם המפקח ממשיך משום מה להתעקש ולעמוד על דרישה זו, הנישום אף רשאי לדרוש ממנו לעזוב את בית העסק (ת.פ. 4495/94 מדינת ישראל נ' בן גד).
 2. חקירת גורמים מקורבים לנישום. אסור למפקחי מס הכנסה לחקור עובד של הנישום או כל אדם אחר שמועסק בענייני העסק שלו על יסוד מהימנות אישית. כגון רו"ח, עו"ד, או יועץ מס, וכן את בן הזוג, הילדים, וההורים של הנישום, אלא לפי דרישתו של הנישום (סעיף 135(4) לפקודה).

 

 

דו"ח ביקורת המס

 

בסיום ביקורת המס, על מפקחי מס הכנסה להכין דו"ח שמסכם את ממצאי הביקורת. עם סיום הכנת הדו"ח, עליהם להציג אותו לנישום ולאפשר לו לקרוא אותו, לבקש לתקנו או להוסיף בו דברים. בנוסף לחתימות שני המפקחים על הדו"ח, גם הנישום יתבקש לחתום עליו, אולם הוא איננו חייב לעשות זאת, ובכל מקרה הוא זכאי לקבל עותק ממנו. דו"ח הביקורת מועבר למנהל מחלקת ניהול הספרים, אשר בודק את הדו"ח, ומחליט בהתאם לממצאיו האם נמצא בו ליקוי, ומהו הקוד המתאים לסיווג קוד זה, כפי שיפורט להלן. לאחר מכן ממצאי הביקורת מסוכמים ומדווחים למחשב של רשות המסים, ומועברים לידיעה ולהמשך טיפול במשרדי פקיד השומה שבו מתנהל תיקו של הנישום.

 

רשימת הקודים של ביקורת המס

 

להלן רשימת הקודים העיקריים של ממצאי ביקורת המס:

קוד 0: טרם נעשתה ביקורת.

קוד 1: אינו מנהל פנקסים (אי ניהול ספרים בכלל).

קוד 2: ליקוי מהותי - קוד זמני.

קוד 3: ביקורת תקינה.

קוד 4: ליקוי טכני.

קוד 5: ליקוי מהותי - קוד סופי.

קוד 6: אי ניהול סרט בקופה רושמת.

קוד 7: אי רישום תקבול - קוד סופי.

קוד 8: אי רישום תקבול - קוד זמני.

קוד 9: פטור מניהול ספרים.

 

רק חלק מהקודים של ביקורת המס הינם קודים שמעידים על מציאת ליקויים משמעותיים במהלך הביקורת: אי ניהול ספרים, ליקוי מהותי, אי רישום תקבול, ואי ניהול סרט בקופה רושמת. ליקוי טכני מצריך את תיקונו בלבד, ללא הטלת סנקציה על הנישום. מציאת הליקויים המשמעותיים הללו עלולה להביא לסנקציות שונות, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי. במישור הפלילי, ליקויים אלו עלולים להביא להגשת כתב אישום כנגד הנישום, ולעונשי מאסר וקנס. עם זאת, ניתן להמיר את הגשת כתב האישום בגין ליקויים אלו בתשלום קנס מנהלי, בהתאם לתקנות העבירות המנהליות. בפועל, רשות המיסים נוהגת להגיש כתב אישום רק כאשר מיוחסת חומרה יתרה להתנהלות הנישום או כשמדובר בעבירות חוזרות ונשנות שלו.

 

במישור האזרחי, אי ניהול ספרים נחשב לליקוי החמור ביותר, ולא ניתן לערער עליו. יתר הליקויים, בדבר ליקוי מהותי, אי רישום תקבול, ואי ניהול סרט בקופה רושמת, עלולים להביא לסנקציה החריפה של פסילת הספרים של הנישום לגבי שנת המס שבה הם התגלו, והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה של פקיד השומה. עם זאת, המחוקק מאפשר לנישום לערער על הכוונה לפסול את ספריו, ולכן בתחילה נקבע לנישום קוד זמני בלבד, כדי לאפשר לנישום לערער עליו. הקוד הזמני יהפוך לקוד סופי רק אם הנישום לא ערער במועד או שערעורו נדחה. בנוסף, הליקויים הללו עלולים להביא גם לשלילת זכות הנישום לניכויים וקיזוזים (סעיף 33 לפקודה), ולביטול מדרגות המס הנמוכות שלו, כך שמדרגת המס ההתחלתית שלו תהיה 31%, במקום 10% (סעיף 121(ב)(2) לפקודה).

 

 

כיצד על הנישום להתנהל במהלך ביקורת מס?

 

מאחר שביקורת המס יכולה להיערך בבית העסק של הנישום באופן מפתיע וללא כל התראה ותיאום מראש, היא עלולה באופן טבעי להלחיץ ולגרום לחוסר ביטחון, וזאת גם בקרב נישומים שמנהלים את ספרי החשבונות שלהם ומדווחים עליהם לרשויות המס ללא כל רבב. כתוצאה מכך, אותם נישומים עלולים להתבלבל, להשיב תשובות שגויות ולא ענייניות למפקחי מס הכנסה, ועקב כך לסבך את עצמם באופן מיותר לחלוטין. מומלץ איפוא לנסות להתעשת באופן מהיר ככל הניתן בעת עריכת ביקורת המס, ולהתנהג באופן רגוע. זכרו כי עריכת ביקורת המס יכולה לנבוע מהליך שגרתי של רשות המסים, ואין פירושה בהכרח שיש לה מידע או חשדות כלשהם נגדכם, במיוחד אם הנכם מנהלים כדין את ספרי החשבונות שלכם. כדי להגדיל את סיכוייכם לעבור בהצלחה את הביקורת, מומלץ גם להתנהל בהתאם לכללים הבאים:

 

 1. דרישה להזדהות. ככל שהמפקח מטעם מס הכנסה שעורך אצלכם את ביקורת המס לא עשה זאת מיוזמתו עם כניסתו לעסק, בקשו ממנו להזדהות בפניכם באמצעות הצגת תעודת עובד של רשות המסים. בנוסף, דרשו ממנו להציג לכם צו לעריכת הביקורת בבית העסק שלכם, ולהצהיר על מטרתה (ביקורת ניהול ספרים או ביקורת ניכויים).
 2. סגרו את העסק למשך הביקורת. מומלץ ככל הניתן לסגור את העסק במהלך הביקורת, ולא להכניס אליו לקוחות. ככל וישנם כבר לקוחות בעסק, בקשו ממפקחי מס הכנסה להמתין עד שתסיימו לטפל בהם.
 3. השיבו באופן ענייני ותמציתי. חישבו היטב לפני שתענו לשאלות המפקחים, והשיבו לשאלותיהם באופן ענייני ותמציתי. אל תשלפו תשובות מהמותן, אל תנסו להתחכם, וגם על תנדבו מידע עודף. אם אינכם בטוחים לגבי התשובה, הנכם רשאים להתקשר לרואה החשבון שלכם, ולהתייעץ איתו.
 4. עמדו על זכויותיכם לפי החוק. אם שאלות המפקחים או דרישותיהם חורגות מסמכותם לפי החוק, כפי שהוסבר לעיל, ולמשל, הם דורשים לערוך חיפוש על גופכם או בחפציכם האישיים, עמדו על זכותכם לסרב לכך.
 5. בדיקת דו"ח הביקורת. עם סיום הביקורת, יש לקרוא היטב את דו"ח הביקורת שהוכן על ידי המפקחים ולוודא שהוא משקף נאמנה ובאופן מדויק את מהלך הביקורת, וזאת בטרם החתימה עליו. אם לא נמצאו ליקויים במהלך הביקורת, דרשו שעובדה זו תירשם בדו"ח במפורש. אם נמצאו ליקויים משמעותיים בדו"ח, מומלץ להעביר את העתק הדו"ח שנמסר לכם לעיונו ובדיקתו של רואה החשבון שלכם, לשם הערכת מצבכם ותכנון נכון ויעיל של צעדיכם.

 

התייעצו עם משרדנו

 

ברוכים הבאים למשרד רו"ח EA&CO. משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל שלב ושלב, החל ממתן מעטפת כוללת ושוטפת, ודרך תמיכה, סיוע והכנה לקראת ביקורות הנערכות מטעם הרשויות. בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1