русский 050-881-7217

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הינו מושג התוחם בתוכו את סך ההכנסות וההוצאות של חברה לאורכו של פרק זמן מסוים.דו״ח תזרים מזומנים לרוב מתבקש על-ידי גופים פיננסיים שונים, וזאת כיוון שהוא מאפשר לשקף את מצבה הכספי של החברה.

תזרים מזומנים הינו מושג התוחם בתוכו את סך ההכנסות וההוצאות של חברה לאורכו של פרק זמן מסוים.דו״ח תזרים מזומנים לרוב מתבקש על-ידי גופים פיננסיים שונים, וזאת כיוון שהוא מאפשר לשקף את מצבה הכספי של החברה.

מהו דו"ח תזרים מזומנים?

 

את דו"ח תזרים המזומנים נהוג לתאר כאחד מן היסודות החשובים ביותר לניהולה התקין של חברה. זהו דו"ח המשקף לעומדים בראש החברV / מקבלי ההחלטות את הסטטוס הקיים. אלו הם נתונים אשר בכוחם לשנות ולגבש החלטות אסטרטגיות חשובות. לצד חשיבותו עבור בעלי החברה, לדו"ח תזרים המזומנים ישנה גם משקל רב בקרב משקיעים פוטנציאליים כאשר הוא עונה על שאלות קונקרטיות לרבות: מהו ההון הזמין בקופתה של החברה? האם לרשות החברה הון נזיל? האם חלה עליה או ירידה בהון? האם ישנם הבדלים בין ביצועיה של החברה כיום לעומת בעבר? ועוד.

 

 

מה ההבדל בין דו"ח תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד?

 

לעתים עולה התהייה באשר להבדלים הקיימים שבין דו"ח תזרים מזומנים לבין דו"ח רווח והפסד שכן שניהם משקפים הוצאות והכנסות. דו"ח רווח והפסד מפרט את סך ההכנסות וההוצאות של בית העסק בהתאם למסמכים המשקפים את פעילותו העסקית. הוא מבוסס על חשבוניות שהוצאו על-ידי בית העסק וכן מהוצאותיו השונות. לעומתו, דו"ח תזרים מזומנים מונה את כלל תקבולי העסק ותשלומי ההוצאות בפועל. נסביר זאת: דו"ח רווח והפסד משקף למשל את החשבוניות שבעל עסק הנפיק מבלי שהן אכן מעידות על מועד קבלת התשלום בפועל. לעומת זאת, דו"ח תזרים מזומנים יכול להצביע על בעיה תזרימית המעידה על הוצאות בפועל הגוברות על סך ההכנסות בפועל. הבדל נוסף אותו ניתן למנות: בדו"ח תזרים מזומנים נהוג לרשום את ההכנסות וההוצאות לרבות המע"מ, בעוד שבדו"ח רווח והפסד לא.

 

 

מבנה דו"ח תזרים מזומנים

 

תזרים מזומנים כתוצאה מפעילות שוטפת

 

חלק זה מתאר את ההוצאות וההכנסות של החברה כתוצאה ממוצרים ושירותים הניתנים מטעמו. במילים אחרות: מדובר בקטגוריה המשקפת את פעילותה התפעולית של החברה.

 

 

תזרים מזומנים מהשקעות

 

חלק זה מתאר את ההוצאות וההכנסות שנבעו כתוצאה מפעילות השקעתית שנערכה על-ידי החברה. פעילות השקעתית יכולה לתאר רכישתו של ציוד ואספקה לבית העסק, ופעילות השקעתית יכולה גם לתאר נכסים כגון נדל"ן, ניירות ערך וכיוצא בזאת.

 

 

תזרים מזומנים מפעילות מימון

 

חלק זה מתאר את ההוצאות וההכנסות שקיבל בית העסק במזומן, וזאת כתוצאה מפעילויות מימון שונות כגון קבלת הלוואה, הנפקת אגרות חוב וכיוצא בזאת. קטגוריה זו משקפת גם את פעילותם של המשקיעים ושל בעלי המניות בחברה.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון אדגר אגייב המלווה עסקים קטנים וגדולים, החל מעוסק פטור, דרך עוסק מורשה ועד לחברה בע"מ, תאגידים ועמותות. שירותי משרדנו ניתנים פרונטלית או באמצעות שירות חדשני המאפשר לצרוך שירותי ראיית חשבון אונליין ומכול מקום ברחבי הארץ. בחיפושכם אחר משרד רו"ח שילווה אתכם לכל אורך הדרך, תוך הקפדה על מקצועיות המשולבת ביחס אישי, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פנייה באתר. רואה חשבון מטעם משרדנו יצור עמכם קשר בהקדם.

שתפו ב
1