русский 050-881-7217

מהו החזר מס?

החזר מס הוא החזר עודפי מס, ששולמו לממשלה על ידי יחיד או עסק, כאשר חבות המס נמוכה מהסכום ששולם במהלך שנת המס. קיימים שני סוגים של החזרים- החזר מס לעצמאיים והחזר מס לשכירים.

החזר מס הוא החזר עודפי מס, ששולמו לממשלה על ידי יחיד או עסק, כאשר חבות המס נמוכה מהסכום ששולם במהלך שנת המס. קיימים שני סוגים של החזרים- החזר מס לעצמאיים והחזר מס לשכירים.

קיימים שני סוגים של החזרים:

 

  • החזר מס לעצמאיים 
  • והחזר מס לשכירים. 

 

הגורמים והסיבות להחזרי מס

 

הגורמים הם רבים וביניהם ניתן למצוא: 

 

חוסר ברציפות במקום העבודה במהלך השנה

 

למשל במקרה והחלפתם מקום עבודה במהלך השנה, הוצאתם לחל"ת, פוטרתם ועוד.

 

במקרים אלו הרי שייתכנו תשלומי מס שלא יהלמו את גובה הכנסתכם, דבר שיוביל להחזר מס.


תיאום מס לקוי

 

עבודה בשני מקומות עבודה דורשת מכם "תאום מס".

 

בתחילת שנת המס נדרש המועסק על ידי המעסיק למלא טופס 101 ולעדכן אותו על הכנסתו, כדי לדעת כמה מס לנכות משכרו.

 

במקרים בהם לא בוצע תיאום מס - נאלץ המעסיק לנכות את המס המקסימלי, גם במקרים בהם ההכנסה ממקום העבודה האחר הנוסף - אינה משמעותית.

 

נקודות זיכוי

 

ישנן סיבות שונות לקבלת נקודות זיכוי, תואר אקדמי (שני ושלישי) בן זוג שאינו משתכר, הורה לילד, תושב/ת ישראל, חיילים משוחררים, גירושין, ילדים עם צרכים מיוחדים ועוד.

 

לעתים קורה ולא מעדכנים את המעסיק בשינוי זה או אחר והתוצאה היא גביית מס גבוהה מידי.

 

ישנן כמובן סיבות נוספות כמו: ביטוחי חיים על משכנתא, מכירת דירה, ועוד שאינם קשורים לתלוש השכר.

 

כיצד פועלים החזרי מס?

 

כדי לממש זכאות להחזר מס יש להגיש, בתוך שש שנים מתום שנת המס עבורה נגבה מס היתר - דוח.

 

על מנת לחשב את חבות המס, מגישים דו"ח על ההכנסות (ראו גם מידע בנושא דו"ח שנתי), הניכויים והזיכויים לשנה, לשם חישוב חבות המס. סכום המס מושווה לסכום המס הכולל שנוכה במהלך השנה. אם אתם שכירים - מתלושי השכר במהלך השנה. והיה ונוכה מס גבוה מהנדרש - זכאי הנישום להחזר מס. להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%.

 

קבלת החזר מס

 

החזרי המס מבוצעים ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לו, עד שנה מיום הגשת הטפסים (בתוספת ריבית של 4% והצמדה הפטורים ממס). 

 

בדרך כלל, בקשות להחזרי מס מטופלות במהירות יחסית ומתקבלת עד שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.
 

סיכום
 

החזר המס ניתן עבור תשלום יתר ששולם במהלך שנת המס, לרשויות המיסים.

 

לתשלומי היתר יכולות להיות סיבות שונות. החל מאפריל בכל שנת מס, ניתן להגיש בקשת החזר מס עבור השנה הקודמת עד שש שנים אחורנית.

 

אודות EA&CO CPA

 

משרדנו מספק שירותי ייעוץ חשבונאי, לרבות ראיית חשבונות והנהלת חשבונות ללקוחות בכל היקפי הפעילות.

 

כחלק מן השירות, מטרתנו (ומטרתו של כל רואה חשבון) היא לשער את גובה תשלומי המס באופן המדויק ביותר, וכן לבחון אסטרטגיות שונות שיאפשרו להפחית את תשלומי המס בהתאם לניתן על-פי חוק.

 

בכל שאלה והתייעצות בנושא, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1