русский 050-881-7217

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

מבוא
אנו, הצוות ב-EA&Co CPA - חברת ביקורת וחשבונאות, לוקחים ברצינות את סודיות הנתונים שלך ומחויבים להגן על פרטיותך. מדיניות פרטיות זו מתארת ​​איזה מידע אנו אוספים, לאילו מטרות וכיצד אנו משתמשים בו.

אילו נתונים נאספים
אנו אוספים סוגים שונים של נתונים, כולל:
מידע אישי: שם, פרטי התקשרות.
נתוני ביקור באתר: מידע על הדפים שבהם אתה מבקר, כתובת ה-IP שלך ונתוני הדפדפן.
כל מידע אחר שאתה מספק לנו מרצון.

מטרת איסוף הנתונים
הנתונים שנאספו משמשים למטרות הבאות:
מתן ושיפור השירותים שלנו.
עיבוד הבקשות והמשוב שלך.
מחקר וניתוח שיווקי.

שיטות איסוף נתונים
הנתונים נאספים באמצעות:
טפסים באתר (למשל בהרשמה, ביצוע הזמנה).
טפסים בדפי המדיה החברתית שלנו ובפרסום.
עוגיות שעוזרות לנו לשפר את האתר.
התכתבות באימייל אם תפנה אלינו ישירות.

אחסון נתונים והגנה
אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הנתונים שלך מפני גישה בלתי מורשית ולהשתמש בשיטות אחסון מאובטחות. הנתונים נשמרים למשך הזמן הדרוש להשגת המטרות המצוינות במדיניות זו.

זכויות משתמש
יש לך את הזכות:
בקש תיקון של נתונים שגויים או חלקיים ומחיקת הנתונים שלך.
חשיפה לצדדים שלישיים
אנו לא חולקים את הנתונים שלך עם צדדים שלישיים, למעט כנדרש על פי חוק או הכרחי כדי לספק את השירותים שלנו.

העברת נתונים בינלאומית
אם נתונים מועברים מחוץ למדינה שלך, אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את ההגנה האמינה שלהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו. כל השינויים יפורסמו בעמוד זה.

פרטי התקשרות
אם יש לך שאלות או הערות לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך, אנא פנה אלינו בכתובת הבאה: העיר ז'בוטינסקי 63 ב.ס.ר., פתח תקווה, ישראל, דוא"ל: [email protected], מוב: +972- 50-991-0313

שתפו ב
1