שאילתות מס כנסות

במהלך טיפול בלקוחות אנו כרואי חשבון יכולים לעזר בגישה ישירה למערכת ממוחשבת של מס הכנסה

להלן שאילתות של רשות המסים מסך השחור:

שאילתות שע"מ
מס הכנסה (מסך שחור)
יעוד ותיאורקודשאילתאפנימי
קוד פינק מקדמות  002 114
מעקב על החזר מס  002 119
כרטסט להנה"ח  002 121
מרוקז מקדמות  002 124
ריכוז מקדמות תשלומים לפי שנה  002 134
מצב חשבון לישות  002 137
אישור החזר מס  002146
מידע כללי לשנת מס  002 154
הצגת כתובות למשלוח דואר  002 185
מצב קנסות ועיצומים  002 150
מידע על אישור מס במקור לתיק בודד  002 213
ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות  002 234
דו"ח ליקויים של כל הלקוחות  002 270
הזמנת פנקס מקדמות  002 315
הזמנת שוברים לאחר שידור פרטי התשלום  002 362
הפקת אישורי ניכוי מס וניהול ספרים  002 413
עדכון/ביטול מקדמות  002 415
קליטת דוחות מקדמות  002 461
שידור פרטי רווח הון נושא מס  002 478 10227א"כ F4
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן  002 485
עדכון חשבון בנק לישות  002 491
מועדי להצהרת הון (כללי ופרטני) AHZM
לבדוק – הפקת שוברים לתשלום EHDP
 AORM  20 הצגת אורכות למייצגים AORM
 IDOM 21 מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה IDOM
 ISUF 22 שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות ISUF
 ISUG  23 חישוב מס החל משנת המס 1994 ISUG
 AZFM 24 בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית AZFM
ריכוז מידע על חובה ומצב הגשות לפי נישום ITAG
 IPRTפרטים כלליים במס הכנסה )סוג תיק, כתובת, פ"ש וכודומה( IPRT
הפקת טופס 106 ממעסיק (נדרש תיק ניכויים) 4601
ניכויים (ישן מסך שחור ישן עד 31.12.2017)
 מצב חשבון ישות N  010
ביטול דיווח ניכויים N  024תקופה, "ש" על שורה לביטול F4, הסבר, "ע", F2
קליטת/תיקונים דוחות שוטפים ללא תשלום N  040
בדיקת קוד פינקס N  151
 N 176 3 לקוחות עם ליקויים בדוחות 856+126 N  176
בדיקת עיצומים N  180
מצב חשבון לדוחות ולדיווחים 126/856 לפי שנה N  250
 N 253 4 מצב הגשת דו"חות שנתיים 856,126 N  253
דיווח ותשלום בהוראת קבע שוטף N  271
תשלום יתרה או חוב בהוראת קבע N  272
 N 342 5 עדכון כתובת למשלוח דואר N  342
עדכון חשבון בנק לישות N  343
 N 344  6 הזמנת פנקס שוברים N  344
עדכון כתובת למשלוח דואר ישן  ITIK
מע"מ (ישן מסך שחור עד 31.12.2015)
 824  1 עדכון כתובת ומס' טלפון 824
 895 2 תאריכי רשימות החזרים במע"מ 895
 821M 3 רישום עוסק- שאילתת הזנה
עדכון חשבון בנק לעוסק 870
 E821  5 הצגת מסכים של פתיחת תיקים E821
שאילתות החזר בלו/סולר ESLR
 EMAM 6 מצב חשבון העוסק במע"מ EMAM
 ERCH  7 התפלגות חובות לפי סוגים ERCH
 ESNA 8 ריכוז שנתי לפעילות של עוסק במע"מ ESNA
 ETAS 9 שידור דוחות שוטפים ומתקנים ETAS
הנפקת אישור עוסק (ישלח במייל) ETNMאופציה 6, שינוי תאריך
כללי (ישן מסך שחור עד 31.12.2015)
ענפים EMFN
 MYZG(41) 1 רשימת מיוצגים 41 MYZG
 MYZG(43) 2 עדכון פרטי מייצג 43 MYZG
 MYZG(46)  3 מחיקת מיוצג 46 MYZG
 MYZG(47) 4 סטטיסטיקות 47 MYZG
 MYZG(48)     5 פרטי מיוצג בודד 48 MYZG
 MYZG(49)   6 דו"חות למייצגים 49 MYZG
מקרקעין/שבח
נתוני שומות מס שבח מספר בתלם 905M


*שירות עיבודים ממוכנים של רשות המסים (להלן: שע"ם) 


החומר זה כסיוע בהתנהלות של עסק שלכם
המידע המקצועי בדף אינטרנט זה הנו מידע כללי בלבד ואינו בא במקום הוראות החוק אחרות
אין במידע שום המלצה מקצועית או חוות דעת ואנו לא אחראים לכל טעות שעלולה להתגלות

שלחו בווטסאפ השאירו פרטים
img
כתבות
עדכונים ומאמרים
יצירת קשר
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו והתעדכנו לפני כולם במידע חדש, בקורסים ובהטבות.
הפרטים שלכם מאובטחים.