русский 050-881-7217

עדכונים חדשים לעסקים - חרבות ברזל

יומן עדכונים ותמיכה בעסקים - בעלי עסקים, עצמאים ומעסיקים, הכנו לכם יומן לעסקים בחירום, בימי מלחמת חרבות ברזל. שתפו לחברים - עם ישראל חי!

יומן עדכונים ותמיכה בעסקים - בעלי עסקים, עצמאים ומעסיקים, הכנו לכם יומן לעסקים בחירום, בימי מלחמת חרבות ברזל. שתפו לחברים - עם ישראל חי!

                                ______________________________________________________

 

 

12/11/23 פיקוד העורף - הנחיות 12-13.11

 

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףהנחיות לפעילות לתקופהעד 13/11/23קישור

בשל המצב הביטחוני, ההנחיות לתוקפות מ-12 עד 13 בנובמבר חלוקה לפי אזורים 

 • התקהלויות ושירותים - מגבלות חלקיות לפי אזור
 • מקומות עבודה - מגבלות חלקיות לפי אזור
 • פעילויות חינוכיות - מגבלות חלקיות לפי אזור

 

לבדיקה לפי מפה לחץ כאן

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

 

                                ______________________________________________________

 

 

09/11/23 מס הכנסה - פיצויים לעסקים (אושר)

טרם ניתן למימוש

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסים בישראלקרן פיצוייםטרםקישור

מתי אפשר לקבל ואיך?

הגשת בקשות למענק עד 90 יום ממועד פתיחת המערכת מקוונת תוך 10 ימים ממועד הפרסום. תנאי להגשת בקשה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים 9-10.2023 וגם ניהול פנקסי חשבונות כדין. 

על מנת להגיש מענק לעסקים עם מחזור הכנסות בין 12,000 עד 300,000 ש"ח בשנה, יש לגשת לאזור אישי באתר לשירות דיגיטלי של רשות המיסים

עסקים עם מחזור פעילות החל מ-300 אלף ועד 400 מיליון ש"ח בשנה צריכים להגיש בקשה בעזרת מייצגים בלבד (רואה חשבון). 

 

מי זכאי? 

 • עסקים עם מחזור פעילות החל מ-12 אלף ועד 400 מיליון בשנה ברחבי הארץ
 • עסקים עם פגיע בפעילות בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”
 • עסקים עם ירידה בהכנסות של 25%/12.5% לפחות, בתקופת 10.2023 או 09-10.2023 לעומת אשתקד, בהתאמה
 • עסקים חדשים תיבחן זכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור הכנסות עד סוף חודש אוגוסט 2023.
 • עסקים שמדווחים על בסיס מזומן והכנסותיהם שוטף 30+ תהיה אפשרות לקבל פיצוי על סמך 11-12.2023.

 

כמה מקבלים? (עסקים עם מחזור הכנסות בין 12,000 עד 300,000 ש"ח בשנה)

 הירידה במחזור
תקרת מחזור שנתי25-40%40-60%60-80%80%+
50,0001,7501,7501,7501,750
90,0003,1503,1503,1503,150
107,0004,2004,2004,2004,200
200,0003,1254,6877,5009,375
250,0004,0006,0009,60012,000
300,0004,6757,01311,22014,025

 

כמה מקבלים? (עסקים עם מחזור הכנסות בין 300,000 עד 400 מיליון ש"ח בשנה)

ירידה חודשי/דו חודשישיעור מענק תשומותשיעור מענק שכר
40%-25% /20%-12.5%7%

הוצאות שכר קובעות*

X

גובה ירידה

X

 75% 

60%-40% /30%-20%11%
80%-60% /40%-30%15%
100%-80% /50%-40%22%

*“הוצאות שכר קובעות - הנמוך מבין שכר ששולם בפועל או כמות עובדים כפול השכר הממוצע במשק 

סה"כ גובה המענקים לא יעלה על 600 אלף ₪ לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪, עסקים עם מחזור של 100 מיליון ועד 400 מיליון ש"ח גובה מענק מקסימלי של 1.2 מיליון ש"ח. עסקים עם מחזור מעל 400 מיליון ₪ בשנה לא יקבלו מענקים.

 

מה עם חל"ת?

 • הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה בגין חל"ת
 • הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
 • הפחתת תקופת חל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
 • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
 • הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 
 • מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.

 

 

                                ______________________________________________________

 

 

02/11/23 קרן לעסקים - הקלה וסיוע

גוףנושאמועדהפניה
משרד האוצרקרן עסקיםטרםקישור

הקלות בהלוואת קיימות

דחיית קרן וריבית ל-3 חודשים (יש בנקים שדוחים גם ל-4 חודשים) וגם אם יש פיקדונות ובטוחות בהלוואות יהיה ניתן להתאים מחדש, ולשחרר סכום בהתאם ליתרת הלוואה נכון למועד בקשה. 

 

סיוע בהלוואות חדשות - מסלול חרבות ברזל

 מסלול לעסקים קטנים ובינונייםמסלול לעסקים גדולים
תנאיםכל עסקים עד מחזור הכנסות של 100 מיליון ₪ בשנהכל עסקים ממחזור הכנסות של 100 ₪ מיליון בשנה ועד 500 מיליון ₪ בשנה
סכום הלוואה מקסימלי

500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם

עבור עוסק פטור עד 40,000 ₪

32 מיליון ₪ או 8% מהמחזור ההכנסות, לפי הנמוך מבניהם
שיעור ריביתשיעור הריבית הממוצע בהלוואות לא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים*לא רלוונטי
בטוחה מרביתעד 5% (עד סכום הלוואה של 100 אלף ₪ קיים פטור)עד 10%
תקופת החזר כוללתעד 5 שניםעד 5 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)החל מ - 3 חודשים לכל הפחות ועד ל- 12 חודשיםעד 3 חודשים לכל היותר
עמלותעסק לא יידרש לשלם עמלההעמדת ההלוואה משתנה תלות במחזור המכירות השנתי

* שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

להגשת בקשה להלוואה במסלול מסלול חרבות ברזל דרך אזור אישי מערכת לאומית - לחץ כאן

 

                                ______________________________________________________

 

 

02/11/23 מס הכנסה - הקלה בזקיפת שווי רכב

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסים בישראלמס הכנסהטרםקישור

 

רשות המיסים תאפשר ביטול יחסי של זקיפת שווי שימוש ברכב עבודה בתלושי שכר של עובדים שגויסו בצו 8 או מילואים או הוצאו לחל"ת. בגין שווי הנ"ל הם משולם מס הכנסה וביטוח לאומי. קיים תנאי, שהם החזירו רכב למעסיק או השארתו בשטח (שטח כינוס), והוא לא עומד ברשות העובד בחלק מהחודש. הביטול קיזוז יהיה יחסי מיום שרכב הוחזר לעומת חודש מלא. 

 

                                ______________________________________________________

 

 

21/10/23 פיקוד העורף - הנחיות 21-23.10

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףהנחיות לפעילות לתקופהעד 23/10/23קישור

בשל המצב הביטחוני, ההנחיות לתוקפות מ-21 באוקטובר עד 23 באוקטובר חלוקה לפי אזורים 

 • התקהלויות ושירותים - מגבלות חלקיות לפי אזור
 • מקומות עבודה - מגבלות חלקיות לפי אזור
 • פעילויות חינוכיות - מגבלות חלקיות לפי אזור

 

לבדיקה לפי מפה לחץ כאן

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

 

                                ______________________________________________________

 

 

19/10/23 מס הכנסה - קבלת קהל 22-26.10.2023

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםקבלת קהל 26.10.2023קישור

יחודש קבלת קהל במשרדי מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ומרכזי המידע והשירות ברחבי הארץ, למעט, 

פקיד שומה אשקלון, מע"מ אשדוד, פקיד שומה באר שבע, מע"מ באר שבע, מע"מ בית שמש, מע"מ ראש העין, מע"מ אום אל פאחם, מע"מ ופקידי השומה בקריית הממשלה בתל אביב, מסמ"ק: באר שבע. 

 

משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין קבלת הקהל

 • בימים ב' ,ד' ,ה' – משעה 8:30 עד 13:00 (בוקר בלבד) 

 

משרדי מע"מ

 • בימים ב', ד' ,ה' – משעה 8:30 עד 13:00 
 • בימים ב', ד' – משעה 15:00 עד 18:00

 

                                ______________________________________________________

 

 

19/10/23 מס הכנסה - הנחה במס יבוא

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםהנחה במס יבוא עד להודעה חדשהקישור

לא יכללו בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא את עלויות ההובלה שנגרמו ליבואן עקב מצב המלחמה החל מיום 16/10/2023 ועד להודעה חדשה.

 

                                ______________________________________________________

 

 

16/10/23 מס הכנסה - הקלות אורכה נוספות

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםאורכות26.10.2023קישור
 1. דחייה נוספת דיווח 09.23 - מע"מ, מקדמות וניכויים מס הכנסה עד 27.11.23 ללא חיוב הצמדה וריבית
 2. הקפאת הליכי גביה ואכיפה - לא יוטלו עיקולים ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל בגין חובות עד 01.12.23

 

                                ______________________________________________________

 

 

16/10/23 מס הכנסה - הדגשה לתושבי חוץ

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםתושבי חוץ המגיעים לטובת מילואיםעד גמר מלחמהקישור

לא יראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות מילואים עד סיום שירות הצבאי רק אם:

 • הוא אינו עולה חדש
 • וגם בחמש שנים הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ
 • וגם הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל

 

על מנת לממש זכות, ניתן להגשת בקשה דרך אזור האישי באתר רשות המיסי או דרך מייצג, גם במועד לאחר סיום שירות המילואים.

 

                                ______________________________________________________

 

 

15/10/23 מס הכנסה - מענק סיוע לתושבי העוטף

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםמענק סיוע לתושבי העוטףללא הגבלהקישור

נפתחה אפשרות להגיש בקשה למענק סיוע לתושבי העוטף:

 

מי זכאי? 

 • תושבי בני 18 ומעלה
 • וגם מקום מגורים הקבוע הוא מ-0 עד ל-7 קילומטרים מגבול עזה
 • וגם התפנו או פונו ממקום מגורים למקום מגורים אחר, החל מיום 07/10/2023

 

מה סכום מענק?

 • סכום מענק בגובה של 1,000 ₪ לאדם עד גובה של 5,000 ₪ למשפחה
 • ילדים שטרם הגיעו לגיל 18 ייכללו בבקשה של הורים, בני 18 ומעלה יגישו בנפרד

  

ניתן להגשת בקשה דרך אתר אזור אישי או לפנות למרכז המידע והשירותים בטלפון 4954*.

 

                                ______________________________________________________

 

 

12/10/23 פיקוד העורף - הנחיות 14-16.10

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףהנחיות לפעילות לתקופהעד 16/10/23קישור

בשל המצב הביטחוני, ההנחיות לתוקפות מ-14 באוקטובר עד 16 באוקטובר חלוקה לפי אזורים 

 • התקהלויות ושירותים - מגבלות חלקיות
 • מקומות עבודה - מגבלות חלקיות
 • פעילויות חינוכיות - סגור כל הארץ

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

 

                                ______________________________________________________

 

 

12/10/23 קרן הלוואות - הקלות לעסקים

גוףנושאמועדהפניה
אגף החשב הכלליקרן הלוואות בערבות מדינהעד 7/12/23קישור
 1. דחיית תשלומי ההלוואה - עסקים שקיבלו הלוואות בערבות מדינה יכולים לדחות תשלומי הקרן בלבד (ללא ריבית) עד 3 חודשים כרגע, אשר ריבית ישלמו ברגיל.
 2. התאמת בטוחות - עסקים יכולים לבקש שחרור יחסי של הבטוחה, אם ההלוואה שולמה בזמן בהסכם עם נותן האשראי/הלוואה.
 3. הצגת דוחות כספיים - להגשת בקשה להלוואה, ניתן להגיש/להציג מאזן בוחן ודוחות מע"מ ל-2022 במקום דוחות כספיים מבוקרים.

 

על מנת לממש זכויות יש לפנות לנותן האשראי/הלוואה

הגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה - לחץ כאן

 

                                ______________________________________________________

 

 

12/10/23 מס הכנסה - הקלות אורכות ואישורים

גוףנושאמועדהפניה
מה הכנסהארוכת בדיווח ואישוריםתלויקישור

להלן רשימה של הקלות:

 1. דחיית דיווח 09.23 - מע"מ, מקדמות וניכויים מס הכנסה עד 26.10.23
 2. דוחות שנתיים 2022 חברות - הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23
 3. דוחות שנתיים 2022 עצמאים - השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23
 4. הצהרות הון - עד ליום 31.12.23 (רק אם המועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23) או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם לאורכות.
 5. אישורי ניכוי מס במקור - יוארך עד ליום 30.11.23 (רק אלו שתוקפם פג ביום 30.09.23)
 6.  הקפאת הליכי גביה ואכיפה - לא יוטלו עיקולים ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל בגין חובות עד 20.10.23
 7. אורכות להגשת ערעורים ומסמכים - עד הודעה חדשה
 8. מענה מיוחד לאנשי מילואים - ערוץ נפרד מהיר (רק לאנשי מילוים שגויסו)
 9. עדיפות לפניות אנשי דרום ועוטף - מתן עדיפות

לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לביטול הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים. 

 

                                ______________________________________________________

 

 

12/10/23 מס הכנסה - הקלות לעמותות למאמץ המלחמתי

גוףנושאמועדהפניה
מה הכנסהקרן הלוואות בערבות מדינהעד 7/12/23קישור

במהלך מלחמת "חרבות ברזל", רשות המיסים תעניק זיכוי מס לתורמים לגיוס כספים שיסייעו במאמץ המלחמתי, אפשרות זו תהיה פתוחה גם לעמותו, חברות לתועלת הציבור או מוסד ציבורי שתחום פעילותן הרגיל אינו קשור למאמצים אלה. זיכוי זה יתקבל על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, בהנחה שהתרומה עולה על 200 ₪ נכון השנה. עמותות עם אישור רלוונטי יוכלו להרחיב פעילותן לגיוס תרומות לצורכים אלה, ולהנפיק קבלות שמקנות זיכוי מס לתורמים. ההנחיה תחול רק על תרומות שיגויסו בתקופת מצב חירום.

רשות המיסים תשמור לעצמה את הזכות לעדכן אותה בהמשך.

 

                                ______________________________________________________

 

 

10/10/23 משרד העבודה - זכויות עובדים לפיטורין

גוףנושאמועדהפניה
משרד העבודהזכויות עובדים בפיצויי פיטורין במצב חירוםללא הגבלהקישור

להלן מידע החיוני:

 • זכאות עובדים הנעדרים העבודה
 • זכאות הורים לילדים במקרה סגירת מוסדות חינוך
 • סמכויות ואפשרויות מעסיקים
 • זכאות עובדים בפיצויי פיטורין

 

                                ______________________________________________________

 

 

10/10/23 מס הכנסה - תשלום לנפגעים נזק

גוףנושאמועדהפניה
רשות המיסיםקרן הפיצויים (רכוש) תשלם מקדמות למשפחות בעוטף עזהללא הגבלהקישור

לטיפול בנזקים ישירים הנגרמים למבנים ולרכוש פרטי יפעל כבר ביום שבת - 14.10.23 

בשעות 8:00 עד 16:00 בטלפון 4954*

ניתן גם להגיש תביעת נזק ישר מקוונת הזמינה 24 שעות ביממה

 

                                ______________________________________________________

 

 

10/10/23 פיקוד העורף - הנחיות 10-12.10

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףהנחיות לפעילות לתקופהעד 12/10/23קישור

בשל המצב הביטחוני, ההנחיות לתוקפות מ-10 באוקטובר עד 12 באוקטובר חלוקה לפי אזורים 

 • התקהלויות ושירותים - מגבלות חלקיות
 • מקומות עבודה - מגבלות חלקיות
 • פעילויות חינוכיות - סגור כל הארץ

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

 

                                ______________________________________________________

 

 

08/10/23 ביטוח לאומי - זכויות לנפגעים

גוףנושאמועדהפניה
ביטוח לאומימידע לנפגעיםללא הגבלהקישור

מידע קהל נפגעים:

קו חירום לסיוע מידי לפצועים ולמשפחות שכולות 02-6269999

 

                                ______________________________________________________

 

 

08/10/23 פיקוד העורף - הנחיות 7-8.10

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףהנחיות לפעילות לתקופהעד 10/10/23קישור

בשל המצב הביטחוני, ההנחיות לתוקפות מ-8 באוקטובר עד 10 באוקטובר חלוקה לפי אזורים 

 • התקהלויות ושירותים - מגבלות חלקיות
 • מקומות עבודה - מגבלות חלקיות
 • פעילויות חינוכיות - סגור כל הארץ

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

 

                                ______________________________________________________

 

 

07/10/23 פיקוד העורף - מלחמת חרבות ברזל

גוףנושאמועדהפניה
פיקוד העורףעדכונים, הנחיות ומבזקיםללא הגבלהקישור
 • הנחיות להכנה לשימוש הממ"דים (במרחב המוגן)

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים!

שתפו ב
1