כך, אנו מביאים לניצול מרבי של הטבות המס, מבצעים סימולציות, הערכות ובדיקות שמטרתם לתקן את התוצאות בפועל. כמו כן, אנו מטפלים עבור הלקוחות בתשלומים והסדרים מול רשויות המס, בהן מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, מפקחים על מצב החשבונות הפיננסיים, מייצגים את הלקוח בסוגיות מס מורכבות במסגרת דיונים עם הרשויות ומכינים אותם לשימועים.